Dzień tygodnia: piątek, 12 kwiecień 2024 |

Koła gospodyń wiejskich (KGW), które złożyły wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do Spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą uzyskać dotacje w wysokości od 3.000 do 5.000 złotych. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest założenie rachunku KGW w wybranym banku oraz ewentualne rozliczenie dotacji przyznanej w poprzednim roku .

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet: 40.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: – do 3.000 zł (KGW do 30 członków),
– do 4.000 zł (KGW do 31-75 członków),
– do 5.000 zł (KGW ponad 75 członków).
100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do 31.12.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Koła gospodyń wiejskich (KGW), które złożyły wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do Spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać KGW działające:
– na wsi,
– w miastach do 5.000 mieszkańców,
– w miastach o większej liczbie ludności na obszarach istniejących w nich sołectw.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Działalność statutowa kół gospodyń wiejskich.
Opis:  
Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Po uzyskaniu wpisu do rejestru KGW należy założyć rachunek w wybranym banku. Po założeniu rachunku należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej w powiatowym biurze ARiMR.
Warunkiem otrzymania dotacji jest rozliczenie pomocy uzyskanej w 2018 roku.️
Termin składania wniosków:
od 7 maja 2019 do wyczerpania środków
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-2019-r.html?fbclid=IwAR1FoMcGwlLvGqYuRHeLP2LxxzF8fpxoXynN8–FmMDpIrOOMVcaCYPZLP4
Kontakt:  
https://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/strony/kontakt/

Fot.: Media WNET, CC BY-SA 2.0.


Ważne dofinansowanie kół gospodyń wiejskich


Wysokość wsparcia – do 3.000 zł (KGW do 30 członków), – do 4.000 zł (KGW do 31-75 członków), – do 5.000 zł (KGW ponad 75 członków). 100%.


Budżet programu 40.000.000 zł.


Wnioskowanie przez internet

  • Nie

Partner zagraniczny

  • Nie

Finansowanie

  • zaliczka

Rodzaj wsparcia

  • dotacja