Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

Już 30 lipca 2023r. zapraszamy do udziału w 1 dniowym wyjeździe aktywizacyjno – warsztatowym do Domu Pracy Twórczej „Granica” w Kapinosie .

W ramach realizacji projektu pn. „Produkty lokalne i atrakcje turystyczne drogą do rozwoju obszarów wiejskich” (PLiAT) finansowanego ze środków PROW na lata 2014-2023 zaplanowaliśmy wyjazd do Domu Pracy Twórczej „Granica” w Kapinosie, którego celem jest poznanie przez uczestników wyjazdu dobrych praktyk, sposobów i metod jak można wykorzystać zasoby i potencjał obszaru do stworzenia atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu. Podczas tego wydarzenia równolegle ma zaistnieć aktywizacja i integracja jej uczestników, w tym m.in.  przedstawicieli organizacji pozarządowych (m.in. KGW, OSP), sołectw, lokalnych społeczników, ale także młodych mieszkańców obszaru w tym m.in. dzieci uczestniczących w działaniach LGD Ziemia Chełmońskiego.