Dzień tygodnia: czwartek, 22 luty 2024 |

W dniu 29 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie, Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego’ w trakcie Posiedzenia debatował nad ustaleniem terminów naborów wniosków w I i II półroczu br.

Ustalono, że w drugiej połowie roku (po wakacjach) zostanie ogłoszony kolejny już nabór wniosków o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oś LEADER, skierowany do osób zakładających lub rozwijających działalność gospodarczą. W budżecie przewidziane zostały również środki na tzw. granty, przeznaczone m.in. dla organizacji pozarządowych, których celem jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

W trakcie tego spotkania zostało również przeprowadzone szkolenie dla Członków Zarządu w temacie omówienia zasad naboru z zakresu Infrastruktury turystycznej i drogowej  jak również z zakresu Grantów.