Dzień tygodnia: czwartek, 23 maj 2024 |

We wtorek 23 kwietnia uczestniczyliśmy w spotkaniu on-line w ramach realizacji projektu skierowanego do organizacji parasolowych „Działamy dla zmiany”. Był to kolejny etap prac nad przygotowaniem narzędzi wsparcia dla lokalnych organizacji społecznych. Opracowane podczas dotychczasowych spotkań karty, mają pomóc w podejmowaniu dyskusji na temat inwentaryzacji zasobów, pochylenia się nad doprecyzowaniem misji, wizji czy celów działań oraz pomóc w planowaniu rozwoju organizacji, czyli stworzeniu strategii jej działania.

Już niebawem będziemy chcieli przetestować opracowane karty, podczas spotkań z działającymi na naszym terenie organizacjami.