Dzień tygodnia: poniedziałek, 15 kwiecień 2024 |

Projekt Współpracy pn. ”Budowa Marki Lokalnej jako wizytówki produktów i usług tradycyjnych” (BeMol)  jest finansowany  ze środków PROW na lata 2014-20 i jest realizowany przez dwie sąsiadujące LGD z terenu Województwa Mazowieckiego:

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” /lider projektu/ oraz

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego.

Celem projektu jest wykorzystanie różnorodności dziedzictwa obszarów LSR  jako impulsu rozwojowego pozwalającego na budowanie i rozwój marki lokalnej oraz wzmacniania kapitału ludzkiego poprzez udostępnienie centrum aktywizacji społeczności oraz organizację różnorodnych wydarzeń i działań promocyjnych.

Działania w projekcie będą się koncentrowały między innymi na;

  • przeprowadzeniu diagnozy obszaru  LGD  „Ziemia Chełmońskiego” pod kątem zasobów przyrodniczych, kulturowych, historycznych i turystyczno-rekreacyjnych;
  • organizacji dwóch ogólnodostępnych spotkań wakacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD, podczas których będzie możliwość skorzystania z warsztatów, pokazów prowadzonych przez lokalnych wytwórców czy artystów,
  • przeprowadzeniu konkursu na najciekawszą prace związaną z zasobami przyrodniczymi, kulturowymi i historycznymi  Ziemi Chełmońskiego oraz wydanie kalendarza,
  •  oraz inne działania

Realizacja operacji pozwoli na wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców przy wykorzystaniu lokalnych zasobów  kulturowych, historycznych lub przyrodniczych  jak również zbudowanie pozytywnego wizerunku  Partnerów projektu, opartego na tradycji, autentyczności i zrównoważonym rozwoju.

 

Zapytania ofertowe – zaproszenie do składania ofert realizacji zamówienia