Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |

Operacja pn.” Aktywnie działamy – otoczenie zmieniamy!”  skierowana jest dla organizacji z terenu Ziemi Chełmońskiego oraz aktywnych mieszkańców czy członków grup nieformalnych i zakłada prowadzenie specjalistycznego doradztwa, spotkań tematycznych czy działań warsztatowych „uszytych na miarę potrzeb”, tak by  stworzyć i  wzmocnić przestrzeń do działalności obywatelskiej i społecznej na naszym terenie. Poprzez realizację działań zaplanowanych w ramach projektu chcemy pomóc lokalnym liderom, czy organizacjom pozarządowych i mieszkańcom szczególności tym działającym w gminach wiejskich, w rozwijaniu działań na rzecz dobra wspólnego oraz angażowaniu mieszkańców i budowanie siły społecznej. Projekt odpowiada zapotrzebowaniu  społecznemu, gdyż  do LGD często trafiają osoby, które nie mogą znaleźć wsparcia w podejmowanych działaniach społecznych lub chcieliby się zaangażować w takie inicjatywy, a nie wiedzą od czego zacząć. Dlatego LGD planując operację pn. „Aktywnie działamy – otoczenie zmieniamy!”  wychodzi naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu.

Zadanie publiczne pn.”Aktywnie działamy – otoczenie rozwijamy” dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy do współpracy

zgłoszenia poprzez mail: drogowskazy@ziemiachelmonskiego.pl lub telefonicznie: tel. 46 858 91 51