Dzień tygodnia: poniedziałek, 15 kwiecień 2024 |

Spieszymy się pochwalić !!!

W dniu 8 lipca została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego a naszym LGD na realizację operacji „Aktywni z LGD” poprzez realizację celu głównego aktywizacja i integracja mieszkańców oraz promocja zasobów lokalnych obszaru LGD Ziemia Chełmońskiego poprzez realizację 20 działań od sierpnia 2019 r. do lipca 2020.

 Drodzy grantobiorcy  naboru nr 1/2018 G –  już  od 22 lipca będziemy się z Państwem kontaktować ws. podpisania umowy o powierzenie grantu.