Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

Zaproszenie na XXIV Walne Zebranie Członków LGD Ziemia Chełmońskiego – 20.06.2024r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” zaprasza do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie sie 20 czerwca (czwartek) o god.10:30 w przypadku braku więcej niż połowy członków, Walne Zebranie Członków odbędzie się w II terminie tego samego dnia i w tym samym miejscu o godzinie 11:00

Spotkanie odbędzie się w Dworku im. Adama Chełmońskiego,

ul. Doktora Mateusza Chełmońskiego 8, Adamowizna.

Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR

MRiRW udostępnia wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR”.

Wytyczne szczegółowe określają specyficzne dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR:

  1. warunki przyznawania pomocy;
  2. rodzaje kryteriów wyboru operacji oraz zasady ich określania;
  3. warunki realizacji operacji;
  4. formę w jakiej przyznaje się pomoc, wysokość pomocy udzielanej beneficjentowi oraz poziom pomocy dla poszczególnych operacji;
  5. warunki wypłaty pomocy;
  6. zobowiązania beneficjenta.

Wytyczne obowiązują od dnia 29 marca 2024 r.

Materiały

Do pobrania
PODPISANE​_Wytyczne​_szczegółowe​_LEADER​_Wdrażanie​_LSR.pdf 0.29MB

Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Konsultacje społeczne dotyczące kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 oraz procedur na lata 2023-2027.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych
i samorząd do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących  kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 oraz procedur  na lata 2023-2027.

Zaproponowane kryteria wynikają zarówno z założeń Lokalnej Strategii Rozwoju jak i są odpowiedzią na zakres działań realizowanych w ramach każdego przedsięwzięcia w LSR.

Na Państwa uwagi i propozycje zmian  do niżej zamieszczonych projektów czekamy do
9 maja 2024 r. na formularzu zgłoszeniowym w formie elektronicznej na  adres
e-mail: biuro@ziemiachelmonskiego.pl lub dostarczenie osobiście do biura LGD
ul. Warszawska 24 96-321 Żabia Wola w godzinach 9:00-15.00.

Warunkiem rozpatrzenia przekazanej opinii w sprawie zmiany w zapisach w Lokalnej Strategii Rozwoju „Ziemia Chełmońskiego” jest wskazanie w w/w opinii numeru telefonu oraz gminy zamieszkania/ działania Wnoszącego.

„Start w dorosłe życie – ładuj akumulatory!”

Regulamin projektu

Zapraszamy do  współpracy młodzież  uczącą się  w wieku  14+ z  terenu  obszaru działania  Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”  zamieszkującą  tereny wiejskie gmin Radziejowice, Jaktorów, Żabia Wola, Grodzisk Mazowiecki, Baranów, Sochaczew, Teresin, Rybno, Nowa Sucha, Mszczonów).  

Zgłoszenia mogą  dokonać  szkoły, organizacje pozarządowe, Domy Kultury, które skupiają w swoich placówkach osoby w trakcie kształcenia  – uczniów  szkół podstawowych, średnich, policealnych, studentów, osoby uczące się –  w trybie zajęć dziennych.

Zgłoszenia przyjmujemy na każde działanie osobno.

Co się dzieje w projekcie „Działamy dla zmiany”

We wtorek 23 kwietnia uczestniczyliśmy w spotkaniu on-line w ramach realizacji projektu skierowanego do organizacji parasolowych „Działamy dla zmiany”. Był to kolejny etap prac nad przygotowaniem narzędzi wsparcia dla lokalnych organizacji społecznych. Opracowane podczas dotychczasowych spotkań karty, mają pomóc w podejmowaniu dyskusji na temat inwentaryzacji zasobów, pochylenia się nad doprecyzowaniem misji, wizji czy celów działań oraz pomóc w planowaniu rozwoju organizacji, czyli stworzeniu strategii jej działania.

Już niebawem będziemy chcieli przetestować opracowane karty, podczas spotkań z działającymi na naszym terenie organizacjami.