Dzień tygodnia: czwartek, 22 luty 2024 |

Warsztat refleksyjny 20.02.2024 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” serdecznie zaprasza członków Rady, Zarządu, członków LGD, organizacje, mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia jak również naszych wnioskodawców na warsztat refleksyjny który odbędzie się w dn. 20 lutego 2024r. od godz.12:00 formie spotkania na platformie Teams.

Warsztat refleksyjny jest zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i służy bieżącej analizie procesu wdrażania, efektów oraz zmian w otoczeniu.

Chętnych zapraszamy do zgłaszania mailowo bądź telefonicznie, na podany adres zostanie przesłany link na spotkanie.

Jubileuszowe Walne Zebranie Członków – 4.12.2023r.

ZAPROSZENIE

          Działając w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” serdecznie zapraszam na Jubileuszowe  Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 12:00
w Domu Kultury w Żabiej Woli, ul . Warszawska 27 w I terminie.

W przypadku nieobecności więcej niż połowy liczby członków Walne Zebranie Członków odbędzie się tego samego dnia i w tym samym miejscu w II terminie o godz. 12:30.

Z poważaniem

Magdalena Podsiadły
Prezes Zarządu Stowarzyszenia     

LGD „Ziemia Chełmońskiego

Wyrazy głębokiego współczucia

Naszej koleżance, Zofii Owczarek oraz najbliższym składamy najszczersze kondolencje z powodu śmierci ukochanej Córki – Anetki .

Nie ma na tym świecie słów, które byłyby w stanie Cię pocieszyć w tej bolesnej i tragicznej chwili. Mamy nadzieję, że w tych trudnych czasach członkowie Twojej rodziny i przyjaciele zgromadzą się wokół, aby okazać wsparcie, życzliwość i miłość.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 !!! DOCENIONA !!!

Takie wspaniałe wiadomości bardzo lubimy!

Ciężko pracowaliśmy nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027, ale trud się opłacił i nasza LSR została doceniona! Pozytywna ocena Strategii oraz brak konfliktu obszarowego z inną strategią rozwoju to dla nas wszystkich wielki powód do dumy!

Prace nad opracowaniem LSR zajęły dużo czasu, przeznaczonego na analizy faktów i danych, na obiektywne oceny, na spotkania z mieszkańcami, na wyciąganie wniosków. Z liczbami nie da się dyskutować, a one mówią jasno – Ziemia Chełmońskiego ma obiecującą sytuację społeczno-gospodarczą i jest dobrym miejscem do życia. Takie wnioski cieszą nas, jako mieszkańców, społeczników, samorządowców, ale, niestety, odebrały nam dodatkowe punkty w tym zakresie analizy Strategii.

Nie zmienia to jednak faktu, że przyjęte kierunki rozwoju obszaru LGD są dobre i tak też zostały zaopiniowane. 

Pozytywna ocena LSR to drzwi otwierające nowy etap naszej Lokalnej Grupy Działania. Uroczyście możemy ogłosić, że zaczynamy prace nad wdrażaniem trzeciej Lokalnej Strategii Rozwoju!

Dołożymy starań, by Ziemia Chełmońskiego zmieniała się, by była coraz lepszym miejscem do życia i społecznego działania.