Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |

Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR) wymaga szerokiego rozeznania potencjału i problemów gmin należących do obszaru LGD, dlatego przypominamy o prowadzonym badaniu potrzeb wśród mieszkańców. Jego wyniki pozwolą na przygotowanie efektywnej LSR i ubieganie się o środki finansowe UE na jej realizację na obszarze objętym działaniem LGD.

Drodzy mieszkańcy, prosimy o poświęcenie kilku minut i wypełnienie ankiety, która jest dostępna pod linkiem:

https://forms.gle/ibNU16VTUnm2ib5b6

Ankiety można też składać w wersji papierowej w tymczasowym biurze LGD w Grodzisku Mazowieckim, ul. Tadeusza Kościuszki 21, wrzucić do skrzynki przy wejściu do biura w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 24 lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@ziemiachelmonskiego.pl.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD – tel. 46 858 91 51