Dzień tygodnia: czwartek, 21 wrzesień 2023 |

Letasoft Sound Booster VST Crack

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” informuje o podjęciu procedury aktualizacji LSR. 

Zmienia się Lokalną Strategię Rozwoju LGD  poprzez aktualizację dla: przedsięwzięcia: 1.1.2; przedsięwzięcia 2.1.1; przedsięwzięcia 3.1.1; przedsięwzięcia 3.1.2 stanowiącego załącznik  do LSR.

Zmiana zapisów w LSR  dotyczy zmian wskazanych poniżej: 

Prosimy o zgłaszanie uwag jedynie do proponowanych zmian na załączonym formularzu oraz przesyłanie na adres e-mail: biuro@ziemiachelmonskiego.pl lub dostarczenie osobiście do Biura LGD ul. Warszawska 24 96-321 Żabia Wola w godzinach 9:00-15.00.

Warunkiem rozpatrzenia przekazanej opinii w sprawie zmiany w zapisach w Lokalnej Strategii Rozwoju „Ziemia Chełmońskiego” jest wskazanie w w/w opinii numeru telefonu oraz gminy zamieszkania/ działania Wnoszącego.

Konsultacje  będą trwały przez okres do dnia : 13 – 20.02.2023r.