Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |

Szanowni Państwo 

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego do wyrażenia opinii na temat warunków życia w Państwa gminie i efektów działania LGD w ubiegłym 2022 roku.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu i zrealizować badanie ewaluacyjne oceny wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Chełmońskiego

Wszelkich wyjaśnień udziela biuro LGD mail: biuro@ziemiachelmonskiego.pl

Ankieta mieszkańców gmin członkowskich LGD Ziemia Chełmońskiego

https://www.survio.com/survey/d/N4O3K9O6C7D1B3D4R