Dzień tygodnia: piątek, 12 kwiecień 2024 |

Koniec 2022 roku jest dla nas także czasem podsumowania projektu „REAKTYWACJA inicjatyw obywatelskich na Ziemi Chełmońskiego”, który realizowany był od maja br. Zakładany cel, jakim było wzmocnienie potencjału i aktywności min. 20 organizacji i inicjatyw obywatelskich oraz utworzenie przestrzeni do działalności obywatelskiej i społecznej mieszkańców z obszaru objętego zadaniem poprzez realizację działań edukacyjnych i doradczych, został osiągnięty.

W projekcie wzięły udział 22 organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe), a także członkowie grup nieformalnych i osoby fizyczne zainteresowane podejmowaniem aktywności obywatelskiej ??

A oto w liczbach informacja o tym, co zostało zrealizowane:

✅ odbyło się 7 spotkań o tematyce dotyczącej m.in. finansowania działań organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, rejestracji i prowadzenia kół gospodyń wiejskich, zasad sprzedaży bezpośredniej produktów własnych przez KGW, angażowania mieszkańców do działania

✅ przeprowadzono 60 godzin konsultacji z doradcami w zakresie księgowości i finansów, zagadnień prawnych oraz zarządzania organizacją i projektami

✅ przygotowane zostały 3 filmy edukacyjne promujących różne formy aktywności społecznej mieszkańców

Pragniemy podziękować wszystkim Partnerom za aktywny udział, w tym za pomoc w organizacji spotkań tematycznych i doradztwa, promocji projektu, a także przygotowaniu filmów ??❤️

Serdecznie dziękujemy również społecznikom i społeczniczkom z Ziemi Chełmońskiego za aktywny udział w projekcie, niesamowitą energię, wielkie serca i zaangażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnych ❤️???

W Nowym Roku życzymy Wam równie dużo, a nawet jeszcze więcej siły, wytrwałości, pomysłów, satysfakcji z podejmowanych inicjatyw oraz pomyślności i powodzenia w realizacji działań zaplanowanych na 2023 rok, a także wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Do siego roku! ??

#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka