Dzień tygodnia: czwartek, 22 luty 2024 |

Cieszy nas kolejny sukces, który daje możliwość już po raz DRUGI zwiększyć środki finansowe na wsparcie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Nasza „Ziemia Chełmońskiego” ZNOWU jest wyróżniona dodatkowym bonusem finansowym.

Kolejne złotówki zasilą nasz obszar. Dotychczas nasze LGD było już wyróżnione wśród 9-ciu grup – na 29 mazowieckich lokalnych grupa działania, zwiększeniem budżetu o 900 tys.złotych, które zasiliły operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (badanie wskaźników po I kamieniu milowym).

Teraz jako jedna z 16?spośród 29 mazowieckich lokalnych grup działania nasze LGD otrzyma dodatkowe środki 10% zwiększonego budżetu LSR na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju „Ziemia Chełmońskiego”.

Uprawnia nas do tego wspaniała aktywność w realizacji lokalnej strategii rozwoju, osiągnięcie ponad 65 % wartości zawartych umów przez naszych beneficjentów w stosunku do limitu zapisanego w strategii ( ponad 9 mln.zł).

Rozpoczynamy przygotowanie stosownych dokumentów określonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co najmniej 50 % tych środków przeznaczymy na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości. ? Do końca marca br. zaktualizujemy naszą lokalną strategię rozwoju i zawrzemy dodatkowy aneks do umowy ramowej z Samorządem Województwa Mazowieckiego.