Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

Informujemy, że w dniu 23 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady  dotyczące  wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych:

Nabór nr 1 /2016   – Zakładanie działalności gospodarczej – premia zryczałtowana w wysokości 80,000 zł, wypłacana w dwóch transzach.

 Nabór nr 2/2016 – Rozwój przedsiębiorstw – kwota dofinansowania do 300,000 – refundacja 70% kosztów kwalifikowanych.

Limity środków finansowych przeznaczonych na poszczególne nabory wynosiły:

  • Nabór  nr 1/2016 – 1,120,000 zł
  • Nabór  nr 2/2016 – 1,130,000 zł

Do biura LGD „Ziemia Chełmońskiego” wpłynęła następująca ilość wniosków:

  • Nabór  nr 1/2016 – 12 wniosków
  • Nabór  nr  2/2016 – 15 wniosków