Dzień tygodnia: poniedziałek, 15 kwiecień 2024 |
???? ?????????????????????? ????????
Koniec roku to zawsze taki naturalny czas podsumowań i analizy tego się działo… zatem i na nas przyszła pora. Refleksyjnie i sprawozdawczo tak na koniec roku kilka słów podsumowujących mijający 2021 rok.
Kończąc 2020 rok mieliśmy nadzieję, że to był taki wybryk losu i na pewno rok 2021 będzie inny…a tymczasem był to rok w którym kolejny raz przyszło nam się mierzyć z wyzwaniami nie do końca od nas zależnymi. Jednak tak patrząc wstecz mimo wszystko udało się nam wiele zrobić i powinniśmy zdecydowanie zaliczyć ten rok do udanych??
Rok 2021 był dość intensywnym rokiem, bo pomimo cały czas trwającej epidemii staraliśmy się realizować działania zgodnie z planem, a czy nam się udało sami oceńcie…. Poniżej prezentujemy najważniejsze działania oraz sukcesy LGD w mijającym roku.
W 2021 roku ogłosiliśmy łącznie 3 nabory wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięć wskazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023, w tym:
? przedsięwzięcia nr 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa, w ramach których gminy członkowskie LGD złożyły wnioski;
? przedsięwzięcia nr 1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej – do biura wpłynęło ostatecznie złożono 38 wniosków (aktualnie trwa procedura oceny i wyboru operacji).
???Budżet LSR Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego” został kolejny raz zwiększony?. W ramach podpisanego w tym roku aneksu do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:
? dodatkowe środki na realizację poddziałania 19.2 wzrosły o 640 000 € i wynoszą 3 385 000 € (co przy kursie 4 PLN/EUR) stanowi kwotę 13 540 000 zł
? limit w budżecie na poddziałanie 19.4 wynosi obecnie 583 050 € (co przy kursie 4 PLN/EUR) stanowi kwotę 2 332 200 zł.
????????????????????????????????
W 2021r. LGD „Ziemia Chełmońskiego” zajęła III miejsce w konkursie im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion Leader za inicjatywę pt. „Szarlotkowa tradycja na Ziemi Chełmońskiego” w kategorii „Inne działania włączające grupy defaworyzowane (…)”. Otrzymaliśmy nagrodę finansową w wysokości 3000 zł przeznaczoną na działania lokalne, a ponadto nasza inicjatywa została opisana w publikacji pt. „INCLUSION LEADER Poznaj dobre praktyki lokalnych grup działania i ich beneficjentów” (http://www.lgdpm.pl/do_pobrania/PUBLIKACJA-LGD-27-10-21.pdf).
?‍??‍?W 2021 roku zakończyliśmy również projekt współpracy „Kluby Inteligencji Finansowej” ?‍??‍? realizowany z naszym partnerskim LGD „Zielone Sąsiedztwo”, w ramach którego: odbyły się warsztaty dla młodzieży w zakresie edukacji finansowej oraz spotkania tematyczne on-line dla przedsiębiorców i osób planujących podjęcie działalności gospodarczej, zorganizowana została wizyta studyjna oraz spotkanie integracyjne w formie warsztatów surwiwalowych i podsumowujące projekt, a także wydane kalendarze i mapa obszaru LGD.
A co poza tym?
?wspieraliśmy finansowo inicjatywy realizowane przez samorządy gminne i ich jednostki
?pełniliśmy funkcję ambasadora Programu „Mazowsze Lokalnie” pomagając mieszkańcom Ziemi Chełmońskiego w pozyskaniu środków na działania prowadzone w społecznościach lokalnych
?pełniliśmy funkcję „opiekuna” dla grup nieformalnych ubiegających się o dofinansowanie inicjatyw w ramach programów grantowych, w 2021 roku dwie grupy społeczników z Ziemi Chełmońskiego zrealizowały swoje pomysły, w tym:
?‍♀️?‍♂️grupa „Nasz Władysławów” – projekt „Nasze wspólne bezpieczne miejsce spotkań i integracji” w ramach Programu „Mazowsze Lokalnie”
?‍♀️?‍♂️ grupa nieformalna „GN Społecznicy” z sołectwa Huta Żabiowolska – projekt „Łagodzenie skutków Covid 19 -Strefa Kobiet” w ramach Programu „Działaj Lokalnie”
?wydaliśmy on-line dwa numery gazetki „Drogowskazy aktywności obywatelskiej na Ziemi Chełmońskiego”
?zorganizowaliśmy konkurs „Moja e-szarlotka i znacznie więcej…”
?uczestniczyliśmy w konferencji pn. „Jak pozyskać fundusze na założenie własnej działalności gospodarczej, lub na rozwój już istniejącej firmy?” zorganizowanej w listopadzie 2021 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie, podczas której przedstawiona została prezentacja na temat „Jak pozyskać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w naszym LGD”
?z sukcesem rozliczyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim projekt grantowy „AKTYWNIE Z LGD”, składający się z 20 operacji na łączną kwotę 300 000 zł realizowanych w latach 2019-2020 przez grupy nieformalne, organizacje oraz samorządy
?prowadziliśmy doradztwo i szkolenia dla Wnioskodawców oraz przygotowaliśmy materiał pomocniczy dla osób składających wnioski w ramach naboru na premie dla przyszłych przedsiębiorców
?przygotowywaliśmy wnioski o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych
?szkoliliśmy się, aby jeszcze lepiej realizować cele LGD i służyć mieszkańcom Ziemi Chełmońskiego
?realizowaliśmy działania promujące gminy członkowskie oraz Stowarzyszenie, w tym m.in. przygotowywane były materiały publikowane w biuletynach gminnych, wydane kalendarze i inne materiały promocyjne
?prowadziliśmy bieżące działania biura (kontakty z beneficjentami i urzędami, obsługę posiedzeń Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Walnego Zgromadzenia Członków LGD, organizację warsztatu refleksyjnego, przygotowywanie sprawozdań, pism, prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej przy współpracy z biurem rachunkowym oraz inne niezbędne prace)
Rok 2021 w naszej pamięci pozostanie z pewnością jako rok, który pokazał nam że jesteśmy dobrym teamem mającym wokół siebie fantastycznych ludzi. Nasze starania mają wymierne korzyści, a my jesteśmy w stanie zdobywać, a następnie wykorzystywać nowe umiejętności – dzieje się wiele dobrego.
????????????????????????????????????
Dziękujemy wszystkim instytucjom, organizacjom, partnerom i mieszkańcom Ziemi Chełmońskiego, z którymi mieliśmy szczęście współpracować w ciągu tych dwunastu miesięcy i rozwijać naszą „małą Ojczyznę”.
Życzymy sobie i Państwu w nadchodzącym 2022 roku niezmiennej energii do działania, optymizmu, zaangażowania i przede wszystkim zdrowia. Oby ten przyszły rok był tak owocny w podsumowaniu, jak ten mijający ? 
?