Dzień tygodnia: piątek, 27 maj 2022 |

Aktualności

Jak funkcjonują smart wsie?

Nie ma jednej, prostej definicji, która tłumaczyłaby, czym jest „smart wieś” czy „smart village”. Nie możemy przełożyć tej definicji na „inteligentną wieś” czy „sprytną wieś”. Każda wieś, społeczność jest inna, więc przykładanie jednej definicji „smart” jest niemożliwe. Istotą podejścia do rozwoju lokalnego, rozwoju obszarów wiejskich jest przecież także zauważenie, że każda wieś jest inna. Można […]

Konsultacje w sprawie zmian w LSR – 2022r. – zmiana wskaźników

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” informuje o podjęciu procedury aktualizacji LSR.  Zmienia się Lokalną Strategię Rozwoju LGD  poprzez aktualizację dla przedsięwzięcia 3.2.1  oraz przedsięwzięcia 3.1.3 stanowiącego załącznik  do LSR. Zmiana zapisów w LSR  dotyczy zmian wskazanych poniżej: konsultacje_LSR_ZMIANY_05 2022r Prosimy o zgłaszanie uwag jedynie do proponowanych zmian na załączonym formularzu oraz przesyłanie na adres e-mail: biuro@ziemiachelmonskiego.pl lub dostarczenie osobiście […]

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” 30.05.2022r. (I termin 12.30, II termin godz. 13.00)

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia LGD Ziemia Chełmońskiego   zapraszamy w dniu 30 maja  2022 r. na  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”  (I termin 12.30, II termin godz. 13.00).  Forma posiedzenia Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego  wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 powodującym COVID-19 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej aplikacji Teams Microsoft […]

✅❗️Przypomnienie dla Wnioskodawców tzw. PREMII – ważne ✅❗️

   ✅ ❗️  W A Ż N E  ✅ ❗️ W związku z informacjami przekazanymi przez ARIMR oraz pojawiającymi się pytaniami Beneficjentów działania 19.2, pragnę przypomnieć zasady realizacji operacji: Wyprzedzające finansowanie przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy może być wykorzystane jedynie na koszty kwalifikowalne. Dlatego też, jeśli VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym operacji nie może zostać zapłacony […]

Pozyskaliśmy środki na realizację projektu: „REAKTYWACJA inicjatyw obywatelskich na Ziemi Chełmońskiego”

Udało nam się pozyskać  środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „REAKTYWACJA inicjatyw obywatelskich na Ziemi Chełmońskiego”. W ramach działań projektowych zaplanowaliśmy: szkolenia specjalistyczne doradztwo w  tym między innymi w zakresie księgowości, prawa, zarządzania organizacją czy pozyskiwania środków na działalność tworzenie krótkich filmów promujących  organizacje i aktywnych społeczników z terenu Ziemi Chełmońskiego. Działania skierowane […]

Otwórz wszystkie aktualności