Dzień tygodnia: wtorek, 28 marzec 2023 |

Aktualności

Trwa kurs grantowy Mazowsze Lokalnie, w którym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać dotacje do 7 000zł.

Masz pomysł na działania lokalne?Mazowsze Lokalnie – mikrodotacje do wzięcia! Do 21 marca 2023 roku trwa konkurs Mazowsze Lokalnie, w którym do wygrania ok. 100 mikrodotacji od 2000 do 7000 zł. Wnioski składać mogą zarówno grupy nieformalne złożone z z minimum 3 mieszkańców województwa oraz młode organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby, koła gospodyń wiejskich i […]

„SKUTECZNE METODY AKTYWIZOWANIA MIESZKAŃCÓW I WŁĄCZANIA ICH W DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH”

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE „SKUTECZNE METODY AKTYWIZOWANIA MIESZKAŃCÓW I WŁĄCZANIA ICH W DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH” Tematyka spotkania: diagnoza potrzeb społeczności lokalnej rodzaje partnerstw i korzyści ze współpracy wolontariat 6 MARCA 2023 o godzinie 16:30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaktorowie, ul. Chełmońskiego 4, 96-316 Jaktorów

Konsultacje ws. aktualizacji LSR. 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” informuje o podjęciu procedury aktualizacji LSR.  Zmienia się Lokalną Strategię Rozwoju LGD  poprzez aktualizację dla: przedsięwzięcia: 1.1.2; przedsięwzięcia 2.1.1; przedsięwzięcia 3.1.1; przedsięwzięcia 3.1.2 stanowiącego załącznik  do LSR. Zmiana zapisów w LSR  dotyczy zmian wskazanych poniżej:  Prosimy o zgłaszanie uwag jedynie do proponowanych zmian na załączonym formularzu oraz przesyłanie na adres […]

Zaproszenie na Warsztat Refleksyjny

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR Stowarzyszenie „LGD Ziemia Chełmońskiego” organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego regionu, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz naszych wnioskodawców na warsztat refleksyjny, który odbędzie się 21 lutego […]

Otwórz wszystkie aktualności