Dzień tygodnia: niedziela, 22 maj 2022 |

Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” 30.05.2022r. (I termin 12.30, II termin godz. 13.00)

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia LGD Ziemia Chełmońskiego   zapraszamy w dniu 30 maja  2022 r. na  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”  (I termin 12.30, II termin godz. 13.00).  Forma posiedzenia Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego  wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 powodującym COVID-19 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej aplikacji Teams Microsoft […]

✅❗️Przypomnienie dla Wnioskodawców tzw. PREMII – ważne ✅❗️

   ✅ ❗️  W A Ż N E  ✅ ❗️ W związku z informacjami przekazanymi przez ARIMR oraz pojawiającymi się pytaniami Beneficjentów działania 19.2, pragnę przypomnieć zasady realizacji operacji: Wyprzedzające finansowanie przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy może być wykorzystane jedynie na koszty kwalifikowalne. Dlatego też, jeśli VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym operacji nie może zostać zapłacony […]

Pozyskaliśmy środki na realizację projektu: „REAKTYWACJA inicjatyw obywatelskich na Ziemi Chełmońskiego”

Udało nam się pozyskać  środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „REAKTYWACJA inicjatyw obywatelskich na Ziemi Chełmońskiego”. W ramach działań projektowych zaplanowaliśmy: szkolenia specjalistyczne doradztwo w  tym między innymi w zakresie księgowości, prawa, zarządzania organizacją czy pozyskiwania środków na działalność tworzenie krótkich filmów promujących  organizacje i aktywnych społeczników z terenu Ziemi Chełmońskiego. Działania skierowane […]

Od 1 kwietnia startuje nabór środków dla KGW

Od 1 kwietnia Koła Gospodyń Wiejskich, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będą mogły składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych. W tym roku pula środków wynosi 70 milionów złotych. Od roku 2021 roku kwoty pomocy finansowej zostały zwiększone o 2 […]

[PROW] Informacja odnośnie wejścia w życie zmian do rozporządzenia dla poddziałania 19.2.

[PROW] Informacja odnośnie wejścia w życie zmian do rozporządzenia dla poddziałania 19.2. W związku z wejściem w życie z dniem 4 stycznia 2022 r. zmian do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w […]

Otwórz wszystkie aktualności