Dzień tygodnia: sobota, 28 listopad 2020 |

Zestawienie rzeczowo-finansowe ze zrealizowanych przez LGD operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obszaru LGD „ Ziemia Chełmońskiego” dla LGD Ziemia Chełmońskiego.

zestawienie_rzeczowo_finansowe_