Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

Wszyscy Beneficjenci korzystający ze wsparcia w ramach PROW 2014-2020 zobowiązani są zachowania warunków oraz trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców w ramach PROW powszechnie nazywany jest „zasadą konkurencyjności”.

Wydatki poniesione z naruszeniem zasady konkurencyjności mogą zostać uznane za niekwalifikowalne w całości lub w części, w zależności od wagi tego naruszenia. Należy więc zwrócić szczególną uwagę, na ich stosowanie.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi z tym zakresie ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznejhttp://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/106/1

jak również zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi: 

http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/poradniki/item/47099-zasada-konkurencyjnosci-w-ramach-prow-2014-2020