Dzień tygodnia: środa, 12 grudzień 2018 |

 LGD „Ziemia Chełmońskiego” –  rozpoczyna szkolenia dla przyszłych  beneficjentów naborów wniosków o POWIERZENIE GRANTÓW w ramach projektu Grantowego.

Serdecznie zapraszamy przyszłych grantobiorców:  osoby fizyczne  nieprowadzące działalności gospodarczej, stowarzyszenia, fundacje, JST oraz inne podmioty do uczestnictwa w szkoleniach.

Informacje o terminach oraz  miejscach  szkoleń dostępne Kalendarium na stronie Stowarzyszenia.

uciekajacy-czas

Już  wkrótce na naszej stronie zostanie umieszczona informacja o terminie naboru.

Więcej informacji nt.  projektów grantowych  znaleźć można:

Granty – aktywizacja i integracja mieszkańców oraz promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023r.