Dzień tygodnia: czwartek, 20 wrzesień 2018 |

Ruszają stypendia Marszałka dla zdolnej młodzieży z Mazowsza!

Jesteś uczniem VII lub VIII klasy szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum? Masz ponadprzeciętne wyniki w nauce?

Jesteś uzdolniony z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki,  przedsiębiorczości lub z języków obcych?

To stypendium może być dla Ciebie!

Już 22 czerwca br. rusza nabór wniosków do IV edycji projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2018/2019.

Rejestracja wniosków potrwa od 22 czerwca do 1 lipca 2018 r. na stronie internetowej projektu www.stypendia.oeiizk.waw.pl.

W ramach projektu realizowanego w roku szkolnym 2018/2019 przyznane zostanie 476 stypendiów. Wsparcie będzie wypłacone w dwóch transzach. Przewidywana wartość stypendium wyniesie 4760 zł. Otrzymane środki stypendysta będzie mógł przeznaczyć m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, fachowej literatury, opłacenie uczestnictwa w obozach, wycieczkach edukacyjnych, kursach językowych, korzystania z Internetu itp.).

Wygenerowany z systemu wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy do 10 lipca br.:

  • przesłać pocztą na adres Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa (decyduje data wpływu), albo
  • złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, pod ww. adresem.

W przypadku pytań informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 597-94-410, 413, 430, 435, 442, 447, 449 lub drogą elektroniczną pod adresem: edukacja@mazovia.pl.

„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” jest projektem Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Materiał żródłowy: https://www.mazovia.pl/komunikaty–konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2568,ruszaja-stypendia-marszalka-dla-zdolnej-mlodziezy-z-mazowsza.html