Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

W związku z wejściem zw życie  ustawy o tzw.  RODO  i nałożonymi obowiązkami  w zakresie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych  – poniżej  udostępniamy  wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w poddziałaniu 19.2.

Dla ułatwienia pracy Wnioskodawcy / beneficjenta w załączeniu  wypełniony już druk oświadczenia z danymi zarówno UM WM, LGD.

RODO_klauzule_19.2_LGD ZCH

RODO_klauzule_19.2_LGD ZCH

 

żrodło: http://mazowieckie.ksow.pl/prow-2014-2020/m19-wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazane-operacji-w-ramach-lsr.html