Dzień tygodnia: środa, 08 lipiec 2020 |

Rachunek bankowy Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego:

60 9291 0001 0046 3078 2000 0020

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej