Dzień tygodnia: sobota, 19 wrzesień 2020 |

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” na podstawie zapisów zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″  –  zobowiązane jest do ogłaszania naborów wniosków  o przyznanie pomocy w zakresie Przedsięwzięcia  2.1.1  – „Budowa, przebudowa  infrastruktury turystycznej i drogowej  na obszarze LSR  do 2023r.