Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” na podstawie zapisów zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″  –  zobowiązane jest do ogłaszania naborów wniosków  o przyznanie pomocy w zakresie Przedsięwzięcia  1.1.1 oraz 1.1.2  – „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR  do 2023r.