Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

Rada LGD „Ziemia Chełmońskiego” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), poniżej publikuje dokumentację oceny i wyboru operacji z naboru nr 2/2016 przeprowadzonej w trybie procedury odwoławczej dla tego naboru na Posiedzeniu Rady w dniu 24.08.2017r.:

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego”:

Protokół z posiedzenia Rady_ 24.08.2017

Lista wybranych operacji_ nabór nr 2/2016:

Lista operacji wybranych _ 24.08.2017

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem_nabór nr 2/2016:

Lista operacji zgodnych z ogloszeniem_24.08.2017