Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

 W budżecie  LGD  na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zostały zabezpieczone środki na Wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 r.

Kwota 3 600 000 zł – została dedykowana  na realizację budowy  lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej lub budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

W zakresie realizacji tych postanowień –  10 min członkowskich zrealizowało lub jest w trakcie  realizacji projektów sfinansowanych z unijnego PROW 2014- 2020, pozyskanych za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”.

Zapraszamy  do zapoznania się z efektami  działań inwestycyjnych mających na celu  wzmocnienie atrakcyjności  obszaru  LGD:

W Gminie  Teresin   18 października br. oddano do użytku lokalnej społeczności  budynek „Przystanku Granice”.  To jedna z największych inwestycji w zakresie infrastruktury zrealizowanych przez Gminę Teresin w ostatnim czasie. Przedsięwzięcie pn. „Przystanek Granice” – Punkt Obsługi Turysty w Gminie Teresin” było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji w zakresie Infrastruktury turystycznej i drogowej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 pozyskanych za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”. Inwestycja pochłonęła blisko 670 tysięcy złotych, z czego 218 tysięcy to kwota, którą  Gmina pozyskała z LGD „Ziemia Chełmońskiego”.

Gmina Jaktorów – zakończyła realizację  projektu pt. „Budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Księdza Baranowskiego we wsi Jaktorów – Kolonia w ramach zadania pod nazwą: Wzrost potencjału turystycznego Gminy Jaktorów”. 

Gmina Grodzisk Mazowiecki  – zrealizowała projekt pt.” Podniesienie atrakcyjności turystycznej na obszarze LSR poprzez budowę siłowni plenerowej i placu zabaw dla dzieci i młodzieży w gminie Grodzisk Mazowiecki w miejscowości Szczęsne”

 

Gmina Baranów  – jest w trakcie realizacji inwestycji  pt. „Przebudowa ogólnodostępnego i niekomercyjnego poddasza Szkoły Podstawowej w Golach w celu wykorzystania przestrzeni ma pracownie i kluby zainteresowań dla mieszkańców z terenu gminy Baranów”,

W Gminie Nowa Sucha – powstanie „Przystanek Pamięci o Wielkiej Wojnie”,

Gmina Radziejowice w ramach realizowanego projektu  wzbogaci się o ogólnodostępny obiekt rekreacyjno – wypoczynkowy w centrum sołectwa Radziejowice, na placu przed budynkiem Gimnazjum im. E. hr. Krasińskiego w Radziejowicach, przy ul. Kubcikiego 3a,

Ponadto w ramach  wzmacniania atrakcyjności regionu – aż 3 gminy zdecydowały się  na  realizację projektów inwestycyjnych związanych z  przebudową publicznych dróg gminnych lub powiatowych – takie inwestycje powstają  w Sochaczewie, Rybnie oraz Mszczonowie .