Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

Szanowni Państwo w tej zakładce znajdziecie Państwo ogłoszenia Naboru wniosków o przyznanie pomocy dla Przedsięwzięć  wskazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego” na lata 2014 -2023 w ramach poddziałalnia 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020″

U W A G A

Najbliższy nabór w zakresie tematycznym „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023r.” odbędzie się od 16 do 30 października 2017r. :

 

Ogłoszenie nr 2/2017 – Zakładanie działalności gospodarczej

(kwota dostępnych środków 1 536 000,00 zł)

http://ziemiachelmonskiego.pl/pl/ogloszenie-nr-22017-zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/

Obowiązująca od  16.10.2017r. – wersja dokumentacji –  3z

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( ARiMR)  –  związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, udostępniła  nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017

Wzory nowej dokumentacji  można pobrać ze strony: POBIERZ AKTUALNĄ DOKUMENTACJE 16.10.2017

 

Ogłoszenie nr 3/2017- Rozwój przedsiębiorstw

(kwota dostępnych środków 1 071 791,26 zł)

http://ziemiachelmonskiego.pl/pl/ogloszenie-nr-32017-rozwoj-przedsiebiorstw/

Obowiązująca od  16.10.2017r. – wersja dokumentacji –  3z

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( ARiMR)  –  związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, udostępniła  nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017

Wzory nowej dokumentacji  można pobrać ze strony: POBIERZ AKTUALNĄ DOKUMENTACJE 16.10.2017