Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), poniżej publikuje dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji objętych naborami nr 1/2016  oraz nr 2/2016:

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego”:

Protokół_Posiedzenie_Rady_LGD_Nabór_1 _2016

Nabór nr 1/2016 – Zakładanie działalności gospodarczej:

Lista wybranych operacji _  nabór nr 1/2016:

Lista_operacji_wybranych_do_finansow_Nabór_1_2016

Lista niewybranych operacji_  nabór nr 1/2016:

Lista_operacji_niewybranych_do_finansow_Nabór_1_2016

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem _  nabór nr 1/2016:

Lista_Operacji_zgodnych_z Ogłoszeniem_i_LSR_Nabór1_2016

 

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” poniżej  przedstawia listy operacji dla naboru nr 1/2016 –  po dokonanych uzupełnieniach zgłoszonych do LGD przez Urząd Marszałkowski:

 

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego”:

Protokół_Posiedzenie_Rady_LGD_Nabór_2_2016

Nabór nr 2/2016 – Rozwój przedsiębiorstw:

Lista wybranych operacji_ nabór nr 2/2016:

Lista_operacji_wybranych_Nabór_2_2016

Lista niewybranych operacji_nabór nr 2/2016:

Lista_Operacji_niewybranych_Nabór_2_2016

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem_nabór nr 2/2016:

Lista_operacji_zgodnych_z ogłoszeniem__i_LSR_Nabór2_2016

Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem_nabór nr 2/2016:

Lista_operacji_niezgodnych_z ogłoszeniem_i_LSR_ Nabór_2_2016

 

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” poniżej  przedstawia listy operacji dla naboru nr 2/2016 –  po dokonanych uzupełnieniach zgłoszonych do LGD przez Urząd Marszałkowski:

 

Dziękujemy wszystkim którzy złożyli wnioski. Niestety ilość projektów złożonych w ramach naboru nr 2/2016 – rozwój przedsiębiorczości, znacząco przekroczyła limit dostępnych środków finansowych  w ramach ogłoszonego konkursu.

Cieszymy się, że nabory spotkały się z dużym zainteresowaniem z Państwa strony i zapraszamy do  udziału w następnych  naborach.