Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

Lokalna Grupa Działania (LGD), to rodzaj partnerstwa tworzonego na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji, instytucji, mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru należącego do LGD. Właśnie na takiej zasadzie w roku 2008 powstała Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”, której nazwa upamiętnia postać słynnego polskiego malarza wywodzącego się z obszaru działania Stowarzyszenia. Obecnie obejmuje ono teren 10 Gmin: Żabia Wola, Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Radziejowice, Teresin, Baranów, Sochaczew, Nowa Sucha oraz Rybno. Działania, które są podejmowane przez LGD są skierowane do mieszkańców właśnie tego terenu – to właśnie ich potrzeby stały się powodem powstania Stowarzyszenia. Dzięki zgodnemu Partnerstwu tak wielu gmin, wspólnej pracy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców możliwa jest dogłębna diagnoza potrzeb lokalnych społeczności a w jej efekcie katalizowanie rozwoju Ziemi Chełmońskiego. Umożliwiają go organizowane przez LGD nabory wniosków o dotacje ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla mieszkańców Gmin należących do Stowarzyszenia. Członkowie LGD poprzez tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju, która warunkuje obszary potencjalnego wsparcia, mają możliwość kierowania otrzymanych środków finansowych do tych dziedzin i obszarów, które tego wymagają.

Misję LGD „Ziemia Chełmońskiego” stanowią cele zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju czyli dokumencie, który jest wyznacznikiem działalności Stowarzyszenia. Zgodnie z nim, Lokalna Grupa Rozwoju dąży do stymulowania aktywności mieszkańców, podniesienia standardu życia na swoim obszarze oraz wspiera mieszkańców w kierunku rozwoju przedsiębiorczości.

Prowadzenie tak bogatej i różnorodnej działalności na tak dużym obszarze, jakim jest Ziemia Chełmońskiego sprawia, że bardzo trudno jest wskazać największe, zrealizowane przedsięwzięcie. W codziennej pracy, Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia starają się, by nieustannie wpływać na rozwój oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Jednym z przejawów tej działalności są imprezy dla mieszkańców całego terenu Ziemi Chełmońskiego takie, jak coroczny festyn „Dzień szarlotki”. Każde z organizowanych wydarzeń oprócz walorów rekreacyjnych i integracyjnych posiada także głębszy wymiar – np. wspomniane święto jabłek pozwala na zebranie funduszy na pomoc bezdomnym zwierzętom. Za najbardziej widoczne osiągnięcie LGD można też uznać pomoc w pozyskiwaniu dotacji z PROW. Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie organizuje nabory oraz pomaga w ubieganiu się o zewnętrzne finansowanie.

Stowarzyszenie trwale współpracuje z wieloma organizacjami, zrzeszonymi samorządami oraz lokalnymi społecznymi działaczami. Obszar Ziemi Chełmońskiego, na którym działa LGD, charakteryzuje się wysoką aktywnością ludzi i organizacji. Stowarzyszenie, dzięki pozyskiwanym dotacjom, zatrudnia stałych pracowników, co oznacza, że potencjalni beneficjenci mają nieustanny dostęp do informacji. Poza wyznaczonymi spotkaniami konsultacyjnymi, każdy mieszkaniec może w godzinach pracy biura LGD, skontaktować się z pracownikami i skorzystać z profesjonalnego doradztwa.

Mieszkańcy terenu „Ziemi Chełmońskiego”, to w większości ludzie aktywni, realizujący swoje pasje i pomysły. LGD jako grupa skupiająca w swoich szeregach społeczników z terenu całej „Ziemi Chełmońskiego”, przedstawicieli różnych zawodów etc., stara się wspierać merytorycznie wszystkich, którzy tego potrzebują. Dzięki temu, Stowarzyszenie posiada wiele kontaktów wśród mieszkańców, urzędników, członków organizacji pozarządowych, którzy bardzo chętnie, na zasadzie wzajemności, włączają się w inicjatywy Grupy Działania. Doskonałą zachętą są też organizowane nabory wniosków w ramach PROW. Podczas szkoleń dotyczących ich uzupełniania, również powstaje wiele wspólnych pomysłów. Organizacje i przedsiębiorcy, którym udało się otrzymać wsparcie i z sukcesem przeprowadzić zamierzone Projekty, są doskonałą promocją – przykładem dla innych i dowodem na to, że, nawet przy niewielkim wkładzie własnym, można z pomocą LGD zrealizować ważne dla lokalnej społeczności działania. Warto też zaznaczyć, że zarówno informacje o naborze wniosków, jak i o innych inicjatywach Stowarzyszenia, są szeroko promowane w mediach tradycyjnych oraz w internecie, co sprawia, że wiele osób przyłącza się do nich poprzez osobiste zgłoszenie do biura LGD.