Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia  w Teresinie  – przekazuje do zapoznania się model promocji szkolnictwa zawodowego w szkołach podstawowych przy wykorzystaniu narzędzia do komunikacji zdalnej.

Projekt #ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS! ZST TERESIN ma na celu przeprowadzenie serii webinariów oraz udostępnienie serii emateriałów prezentujących kształcenie techniczne i branżowe w naszej szkole.

Misją  szkoły jest zapewnienie uczniom jak najlepszego zaplecza wiedzy i praktyki, która z pewnością zapewni im dobry start w przyszłym życiu zawodowym.

Do webinariów komplementarnie na platformie e-learningowej zostaną zamieszczane materiały promujące ofertę edukacyjną naszej szkoły ze szczegółowym opisem kierunku, miejsca praktyk oraz rozwoju kariery zawodowej w danym kierunku.

W załączniku do niniejszej widomości znajduję się:

instrukcję obsługi platformy, na której zamieszczamy kompletną ofertę kształcenia ze wskazówkami uskuteczniającymi świadomy wybór ścieżki kształcenia dla uczniów.

ulotkę z ofertą kształcenia w roku szkolnym 2020/2021

link do utworzonej przez nas grupy na Facebook-u, na której na bieżąco informujemy uczniów  i rodziców o naszej ofercie kształcenia oraz możliwościach późniejszego rozwoju kariery zawodowej w firmach patronackich: https://www.facebook.com/groups/540701159922019/

Ponadto mając na uwadze rozwój zawodowy uczniów Państwa szkoły zachęcamy do współpracy z naszymi doradcami zawodowymi oraz nauczycielami przedmiotów zawodowych.

Mamy nadzieje, że materiały, które zamieszczamy na platformie e-learningowej przyczynią się do świadomych wyborów i pozwolą uczniom poznać specyfikę przyszłej pracy po ukończeniu danego kierunku kształcenia.

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o udostępnienie załączników na użytek uczniów. Mamy nadzieję, że będą im służyć przy realizacji przedmiotu z doradztwa zawodowego oraz wyborze dalszej ścieżki rozwoju kariery zawodowej.

Łączę wyrazy szacunku.

Dyrektor Zespołu Szkół w Teresinie

mgr Ewa Odolczyk

Materiały promocyjne poniżej :

ULOTKA-2

list do szk├│┼é – rekrutacja 04.2020-1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY-1