Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

Jak dotrzeć do młodych? – materiał pomocniczy dla beneficjentów w ramach POWER, wskazując najważniejsze i najbardziej efekty formy promocji projektów i rozpowszechniania informacji o udziale w projektach.

Poradnik dla beneficjentów realizujących projekty z POWER.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  opracowało materiał pomocniczy dla beneficjentów w ramach POWER, wskazując najważniejsze i najbardziej efekty formy promocji projektów i rozpowszechniania informacji o udziale w projektach. Dokument skierowany jest do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, którzy wspierają osoby do 30 roku życia z kategorii NEET (nie uczą się, nie szkolą, nie kształcą), w tym do agencji zatrudnienia, organizacji pozarządowych i innych podmiotów zajmujących się aktywizacją zawodowo- społeczną.

Materiał składa się z analizy sytuacji osób młodych do 30 roku życia i opisu najpopularniejszych form dotarcia do tej grupy. Poza działaniami standardowymi takimi jak strona internetowa projektu, czy ulotki i spotkania informacyjne beneficjent może sięgnąć również po niestandardowe źródła promocji takie jak media społecznościowe, prowadzenie stoisk informacyjnych na targach pracy, festiwalach, działania influencerów, czy lokalnych liderów zachęcających młodych ludzi do udziału w projekcie. Więcej w materiale do pobrania.
Zachęcamy do lektury!

Do pobrania:
Wykorzystanie niestandardowych metod docierania do osób młodych na przykładzie osób z grupy NEET
materiał źródłowy : https://wupwarszawa.praca.gov.pl/-/11596400-jak-dotrzec-do-mlodych-