Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

Dzięki portalowi Witryna Wiejska  (  http://witrynawiejska.org.pl/) – w załączeniu publikujemy  przewodnik po aspektach finansowych związanych z prowadzeniem działalności statutowej przez KGW.

informacjai Finanse KGW_10_10_2019

Przydatne linki i źródła wiedzy :

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646). − Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2212, z  2019 r. poz. 693)  –
 •  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387). − Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571,
  1655, 1680).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia  uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich (Dz.U. 2019 poz.
  70).
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania
  przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. 2019 poz. 1794).
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie  szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. 2018 poz. 2229).
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. 2019 poz. 827).

Źródła internetowe:

 • https://dolfil.pl/ogloszenie,a-kola-gospodyn-wiejskich-w-nowej-ustawie,108,26, online: 8.10.2019 r.
 • https://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/ewidencja-ksiegowa/2868810,Uproszczona ewidencja-przychodow-i-kosztow-kol-gospodyn-wiejskich.html, online: 8.10.2019 r.
 • https://powiat.kolobrzeg.pl/aktualnosc-2459-arimr_kola_gospodyn_wiejskich.html
 • https://rachunkowosc.com.pl/nowo_powstale_kola_gospodyn_wiejskich_moga_opoznic_termin_rozliczenia_z_fiskusem, online: 8.10.2019 r.
 • https://www.findict.pl/academy/rachunkowosc/podstawy_rachunkowosci/co_to_jest_rachunkowosc.php, online: 8.10.2019 r.
 • https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/zwolnienie-z-kas-dla-gospodyn-wiejskich/, online:8.10.2019 r.
 • https://www.kalendarzrolnikow.pl/5920/kgw-w-obliczu-nowych-przepisow, online: 8.10.2019 r.
 • https://www.kalendarzrolnikow.pl/5920/kgw-w-obliczu-nowych-przepisow, online: 8.10.2019 r.
 • https://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/, online: 8.10.2019 r.
 • www.ngo.pl, online: 8.10.2019 r.
 • https://mfiles.pl/pl/index.php/Rachunek_koszt%C3%B3w, online: 8.10.2019 r.