Publikacja ta przygotowana została dla uczestników szkoleń w ramach projektu ABC przedsiębiorczości IV. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast.

Z podręcznika można dowiedzieć się jak zarejestrować działalność gospodarczą, jaką formę opodatkowania wybrać, jak skalkulować koszty i przychody, żeby działalność przynosiła zysk, jak promować swoje produkty lub usługi, a także jak radzić sobie w sytuacji kryzysowej.

Podręcznik pomoże także przygotować profesjonalny biznesplan.