Dzień tygodnia: środa, 12 grudzień 2018 |

XVI edycja Konkursu Ekologicznego „Bądź świadomy – walcz ze smogiem!

XVI edycja Konkursu Ekologicznego „Bądź świadomy – walcz ze smogiem!”

Autor: Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

 Zapraszamy do udziału w XVI edycji konkursu ekologicznego „Bądź świadomy – walcz ze smogiem!” adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

Tematyka konkursu

Tegoroczna edycja nawiązuje do problemów związanych z jakością powietrza atmosferycznego. Celem konkursu jest wykształcenie u dzieci i młodzieży indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska, uświadomienie konieczności podejmowania działań antysmogowych oraz promowanie działań mających na celu ochronę powietrza.

Dla kogo?

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

Uczniowie klas I-III mają wykonać plakat ekologiczny z hasłem, uczniowie klas IV-VI – komiks łączący w sobie część plastyczną i tekstową, natomiast uczniowie klas VII-VIII – wiersz dotyczący przedmiotowej tematyki.

Terminy

Prace konkursowe należy składać wyłącznie z załączoną kartą zgłoszeniową w terminie od 1 października do 31 października br. (decyduje data stempla pocztowego), do właściwej terenowo Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie bądź bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (tylko w przypadku gdy miejscowość nie jest objęta działaniem delegatury – zgodnie z Regulaminem konkursu).

 

Szczegółowe informacje

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, pod numerami telefonów: (22) 59 79 056 – Ewa Warywoda oraz (22) 59 79 059  – Milena Marczewska.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu  – Rozmiar: 25 kB,
Karta zgłoszeniowa – Rozmiar: 17 kB,
Protokół Komisji konkursowej I etapu – Rozmiar: 17 kB, Liczba pobrań: 58
 materiał źródłowy : https://www.mazovia.pl/konkursy–szkolenia/ekokonkursy/art,33,xvi-edycja-konkursu-ekologicznego-badz-swiadomy-walcz-ze-smogiem.html

Fundusze UE na rozwój e-usług bibliotecznych na Mazowszu

Już niebawem w 13 bibliotekach z powiatów grodziskiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego, żyrardowskiego, sierpeckiego, warszawskiego zachodniego oraz Płocka zostaną wdrożone e-sługi. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego na ten projekt Grodzisk Mazowiecki otrzyma ponad 1,7 mln zł dofinansowania ze środków RPO WM 2014–2020. Umowę w tej sprawie podpisał marszałek Adam Struzik i dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki Dorota Olejnik.

Grodziska biblioteka liderem projektu

Partnerami Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki są: Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku, Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piastowie, Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno, Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii, Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu, Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego, Biblioteka Publiczna w Łomiankach oraz Biblioteka Publiczna Gminy Leszno.

Projekt jest innowacyjnym przedsięwzięciem pod względem zasięgu i współpracy 13 placówek bibliotecznych na Mazowszu. W imieniu wszystkich umowę podpisała grodziska biblioteka. Na spotkaniu byli obecni dyrektorzy wszystkich bibliotek i przedstawiciele samorządów z gmin.

Nowy sprzęt komputerowy

W ramach projektu zostanie zakupionych 345 urządzeń. Będą to m.in.: sprzęt komputerowy dla użytkowników bibliotek oraz bibliotekarzy, serwery lokalne dla programu bibliotecznego, UPS do serwera centralnego, punkty dostępowe Access Point, routery dla użytkowników, urządzenia wielofunkcyjne umożliwiające skanowanie, drukowanie, kopiowanie dla bibliotekarzy, czytniki kodów kreskowych i ebooków oraz skanery kodów kreskowych 1D i 2D, 3D.

Oprogramowanie komputerowe i biblioteczne

Otrzymane wsparcie unijne zostanie przeznaczone na zakup 517 licencji na systemy operacyjne, oprogramowanie wirusowe, monitoring użytkowania komputerów, programy graficzne oraz oprogramowanie biblioteczne.

E-usługi biblioteczne

W ramach projektu w bibliotekach realizowanych będzie 13 różnych e-usług. Dzięki nim bez wychodzenia z domu będzie można poprzez stronę internetową wypożyczyć ebooki, zarezerwować zbiory biblioteczne, uzyskać informacje nt. terminu zwrotu. Możliwa będzie także internetowa rejestracja, korepetycje online, internetowa baza archiwalnych księgozbiorów, katalog online z personalizacją konta, rozliczanie on-line kar za przetrzymywanie lub zniszczenie książek czy zgłaszanie propozycji zakupu do zbiorów. Poza tym udostępnione na stronie zostaną videorelacje z wydarzeń kulturalnych w bibliotekach, kalendarz wydarzeń bibliotecznych z aplikacją mobilną, chat online z bibliotekarzem oraz platforma merytoryczna współpracy bibliotekarzy. Trzy ostatnie e-usługi zostaną wdrożone we wszystkich bibliotekach partnerskich z wykorzystaniem wspólnej responsywnej platformy internetowej. Pozostałe e-usługi zostaną wdrożone według zapotrzebowania w poszczególnych bibliotekach.

Poza tym w ramach projektu wykonana będzie modernizacja stron internetowych bibliotek, w tym wdrożenie rozwiązań responsywnych, a także przygotowanie nowej wspólnej strony internetowej z aplikacją mobilną, obejmującą wspólny kalendarz wydarzeń.

materiał  żródłowy: https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,6867,fundusze-ue-na-rozwoj-e-uslug-bibliotecznych-na-mazowszu.html

Ponad 27,2 mln zł z UE na rewitalizację budynków, ścieżki rowerowe i parkingi na Mazowszu

Już niebawem wsparcie unijne na rewitalizację budynków mieszkalnych otrzymają Żyrardów, Nowy Dwór Mazowiecki i Maków Mazowiecki. Dzięki środkom unijnym powstanie również zintegrowany system tras rowerowych w Żyrardowie i pięciu partnerskich gminach – Michałowice, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna i Pruszków. Do gminy Błonie trafią fundusze na budowę parkingu „Parkuj i Jedź” w Bieniewicach.

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty otrzymają dofinansowanie z RPO WM 2014–2020. Umowy podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

– Inwestując w parkingi „Parkuj i Jedź” zachęcamy do pozostawienia samochodów w bezpiecznym, monitorowanym miejscu i kontynuowania podróży środkami transportu publicznego. To konkretna propozycja dla kierowców i narzędzie zmniejszające ruch, ale też poziom zanieczyszczeń w miastach. Zadanie to wpisuje się także w tworzenie przyjaznych przestrzeni dla rowerzystów – zaznacza członek zarządu Elżbieta Lanc. Rewitalizacja natomiast ma nie tylko przywrócić funkcję budynkom, ale też doprowadzić do tego, by były w tych obiektach nowe rodzaje działalności –  społecznej lub gospodarczej – dodaje.

Blisko 14 mln zł na budowę ścieżek rowerowych w Żyrardowie i okolicach

Budowa ponad 10 km nowych ścieżek rowerowych oraz przebudowa ponad 1,8 km już istniejących to założenia projektu realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Liderem jest miasto Żyrardów, a partnerami pięć gmin – Michałowice, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna i Pruszków.

Powstanie ponad 3,8 km ścieżek rowerowych w Żyrardowie na odcinku od ul. Skrowaczewskiego do ul. Okrzei 51, wzdłuż ul. Opolskiej i Ziołowej, a także w ciągu ul. Spacerowej. Od ul. Mireckiego do skrzyżowania z ul. Procnera będzie blisko dwukilometrowy ciąg pieszo-rowerowy, a na odcinku od ul. Skrowaczewskiego do ul. Okrzei 51 ponad 2,5 km chodnika.

W Michałowicach ścieżka rowerowa będzie miała długość 2,6 km. Powstanie po północnej stronie rzeki Raszynki – na odcinku od ul. Powstańców Warszawy w Regułach do ulicy Kasztanowej. Rozbudowana zostanie też ścieżka rowerowa w ciągu ul. Topolowej o długości 1,5 km na odcinku od komisariatu policji w Regułach do ul. Szkolnej w Michałowicach.

W Grodzisku Mazowieckim powstaną dwie wiaty rowerowe, każda składająca się z ośmiu segmentów, w których zamontowane będą stojaki rowerowe jednostronne 6-miejscowe.

Gmina Milanówek zainwestuje fundusze w wybudowanie trasy rowerowej wzdłuż ul. Królewskiej oraz ciąg pieszo-rowerowy od skrzyżowania z ul. Podwiejską do skrzyżowania z ul. Brwinowską.

W Podkowie Leśnej powstanie ścieżka rowerowa o długości ponad 500 m w ciągu Al. Lipowej, a także ciągi pieszo-rowerowe od ul. Brwinowskiej do ul. Gołębiej i od ul. Gołębiej do granicy miasta.

Pruszków wybuduje trzy ścieżki rowerowe – pierwszą, blisko kilometrową, wzdłuż Al. Wojska Polskiego, drugą trzystumetrową, w ciągu ul. Niecałej i trzecią (około 440 m) na długości ul. Lipowej. Ciąg pieszo-rowerowy powstanie również wzdłuż ul. Krętej.

Projekt zakłada dodatkowo instalację infrastruktury towarzyszącej m.in.: stacji naprawczych, podpórek, stojaków na rowery, miejsc do odpoczynku oraz oświetlenie ścieżek.

Rewitalizacja obiektów mieszkalnych w Żyrardowie

Dzięki wsparciu ponad 6,4 mln zł ze środków unijnych w 10 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się przy ulicach: Limanowskiego 18 i 25, Narutowicza 42, Wyszyńskiego 12, Armii Krajowej 10, 1 Maja 31, 50, 52 oraz Chopina 13 i 17 w Żyrardowie zostaną wykonane prace budowlano-remontowe. Roboty obejmą części wspólne obiektów, m.in.: izolację pionową fundamentów i izolację poziomą na połączeniu ścian fundamentowych i parteru, renowację elewacji budynków, uzupełnienie tynków i pomalowanie ścian wewnętrznych, remont i przebudowę kanałów wentylacyjnych, remont klatek schodowych, elementów dachu, wzmocnienie części stropowych, naprawę posadzek, budowę instalacji wewnętrznej wodociągowej oraz podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej. W obiektach zamontowana zostanie nowa instalacja elektryczna, a także zmodernizowana instalacja ciepłej wody użytkowej.

Wsparcie dla Nowego Dworu Mazowieckiego na kolejny etap rewitalizacji miasta

Ponad 5,1 mln zł wsparcia unijnego przeznaczone będzie na wykonanie remontu części wspólnych w 20 wielorodzinnych budynkach komunalnych przy ulicach: Daszyńskiego 5, Jana Nałęcza 28,33 i 35, Kościuszki 1 i 3, Modlińskiej 11, Sukiennej 72, Warszawskiej 12, Legionów 18, Prądzyńskiego 165, Szpitalna 86, Moniuszki 88, Kadetów 91 i 92, Malewicza 118 i 119 oraz Poniatowskiego 121, 122 i 123.

Budynki przejdą termomodernizację m.in.: docieplenie dachów, ścian, wymianę stolarki okiennej oraz instalacji c.o. i c.w.u. Wyremontowane zostaną dachy obiektów i klatki schodowe, a elewacje – oczyszczone i pomalowane. Uporządkowane będzie również otoczenie obiektów.

Modernizacja dwóch budynków mieszkalnych w Makowie Mazowieckim

Miasto otrzyma ponad 1,3 mln zł wsparcia unijnego na modernizację części wspólnych budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 27a i 33. W ramach projektu wykonane będą m.in.: remont ścian piwnic, wymiana drzwi w klatkach schodowych i piwnicach, wymiana okien na poddaszach i w piwnicach, remont ścian zewnętrznych, docieplenie dachu oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

„Parkuj i jedź” w Bieniewicach

Inwestycja zlokalizowana będzie na ulicy Błońskiej, w sąsiedztwie stacji kolejowej Witanów i będzie punktem przesiadkowym dla komunikacji zbiorowej. Parking będzie dysponował 70 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, w tym dwoma dla osób niepełnosprawnych. Powstanie także „Bike&Ride” z 30 miejscami parkingowymi dla rowerów. Gmina Błonie pozyskała na realizację projektu ponad 440 tys. zł środków unijnych.

materiał źródłowy :https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,6711,ponad-27-2-mln-zl-z-ue-na-rewitalizacje-budynkow-sciezki-rowerowe-i-parkingi-na-mazowszu.html

Wakacyjne połączenie z Trójmiastem i Ustką

Planując wakacje nad morzem, pamiętaj o pociągu „Słoneczny” Kolei Mazowieckich, który zapewnia szybkie i komfortowe połączenie Warszawy z Trójmiastem i Ustką.

Pociąg „Słoneczny” będzie kursował codziennie od 23 czerwca do 2 września 2018 r. w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia.

„Słoneczny” składa się z nowoczesnych wagonów piętrowych, które są klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a także wyposażone w przewijaki dla niemowląt oraz stojaki na rowery. Na pokładzie dostępny jest też catering. Nad spokojnym przebiegiem podróży każdego turysty czuwa uprzejma obsługa pociągu. Połączeniu towarzyszy akcja „Słoneczny wysyp rabatowy”, dzięki której skorzystasz z atrakcyjnych zniżek w interesujących miejscach nad morzem. Pobierz kartę z kuponami rabatowymi.

https://sloneczny.mazowieckie.com.pl/

 

dragon