Dzień tygodnia: niedziela, 16 czerwiec 2019 |

TERESIN – Wzorowa Gmina – Lider Kultury

TERESIN – Wzorowa Gmina – Lider Kultury

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Gmina Teresin w ramach konkursu „Wzorowa Gmina” otrzymała zaszczytny tytuł Lidera Kultury.

W opinii Kapituły Konkursu na tytuł ten złożyło się wiele czynników, a zwłaszcza działania władz samorządowych zmierzające do stworzenia na terenie gminy warunków dla rozwoju szeroko pojętej kultury (finansowanie, inwestycje, działalność kulturalno – oświatowa). Wyróżnienie to jest zasługą m.in. prężnie działającego Teresińskiego Ośrodka Kultury, który  organizuje wiele przedsięwzięć o zasięgu nie tylko gminnym i powiatowym, ale także ogólnopolskim. Przypomnijmy, że TOK wypromował takie imprezy jak Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Niesfornych „Galimatias”, Teresińskie i Powiatowe Dni Retoryki, Teresiński Przegląd Sztuk Plastycznych „Tygiel”, Teresiński Przegląd Twórczości Scenicznej „Mrowisko”, Festiwal Piosenki z Duszą. W ośrodku tym działa też wiele sekcji artystycznych oraz profesjonalne studio nagrań BoTOKs.

Potwierdzeniem przyznania Tytułu Wzorowa Gmina jest certyfikat, na którym informację o przynależności do grona najlepszych samorządów RP zapisano w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim.

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Europa Press Media, które opisując pracę wyróżniających się samorządów w kwartalniku „Życie Regionów”, promuje misję „Ucz się od najlepszych”! Przedstawia nowatorskie rozwiązania w różnych dziedzinach życia publicznego, m.in. w edukacji, służbie zdrowia i opiece społecznej, gospodarce, bezpieczeństwie, ekologii, kulturze i sporcie.

Tomasz Daczko

Źródło danych: https://teresin.pl/2019/02/teresin-wzorowa-gmina-lider-kultury/

Konsultacje i pomoc w zakresie dofinansowań z Funduszy Unijnych i Wojewódzkich – Gmina Baranów

Konsultacje i pomoc w zakresie dofinansowań z Funduszy Unijnych i Wojewódzkich

Informujemy, że w każdy poniedziałek (w godzinach 8:00 – 16:00), będzie dostępna osoba wspierająca mieszkańców Gminy w pozyskiwaniu dofinansowań z Funduszy Unii Europejskiej oraz Wojewódzkich. Pierwszy dyżur rozpoczyna się 11 lutego 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie. Zapraszamy!

Źródło danych : http://www.gmina-baranow.pl/home/wiadomosci-z-gminy/998-dofinansowanie-unijne

Ogólnopolski konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2019

równac szanse 2019_n

3,2,1 Start!
Rozpoczynamy nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym RS’2019!

Można ubiegać się o dotację do 40 tysięcy na działania młodzieży z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
Już wkrótce rusza zapisy na szkolenia.

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/rownacszanse.pfdim/?__tn__=kCH-R&eid=ARAoe2BZz7O7PGbS3zCEY6JbsKbrjlspgAG3tn0UhsGP25QVI2iB-0EHkzHcKYmB91ukPq9YYY7sar8R&hc_ref=ARRa3hZkAYQS3C3NtL7-ZRkV16D2LoLhZuSMawCY7Z1l_fe28uTsb5mgtKPYTRdhAbc&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCDyEJJ6jd2USZgw7mpkpVpzeShYWWXjhrQt2RIR–20iiYQCOwC3Dy6UGUgizIeY9N4isyXCWjyAui-BccCZRXTl60PLxFvEzYaoR2hS0zoC2ZsPm1i6JXC0UdstIzEoa4P3lj3-nWcV6r39CT2jTnY2eitZ899eIyRemx1JVLjtyqnULh9ijfoqyipiM5UxVKiXEgsDri72IDMD9zHAaHZPtDI6Vx2trEAcYCW2q9DoCTjWJtg_1hjJcvg18vdZjFpU6XDFqi3T3YEUlNalCgI_uHqkFxWGMmIQgI3h4-I6lpvUGaL2M8xGWPqA-DgAvEjR53hxyhdW7VhxR36aB8uY4_JYhO9fbUX2qFnPz5487Vqqva-cxlLru2Rhs0FUQlJRHk_Et2dOAAkn44b6k6ppe_7006rz_pjS4mc0PXNjrB7CtZHGNkrQLljQoVgj98Jb_YYF3MhSxet-_th25X_WbtNu5QIS3WEawrTZOvHJv9pJ0EZgxoWZ-oZiOYA194VKklUsCfUZH_jPrgQv0

Małe przetwórstwo 2019: większa kwota dofinansowania i szereg ułatwień w ubieganiu się o pomoc.

Małe przetwórstwo 2019: większa kwota dofinansowania i szereg ułatwień w ubieganiu się o pomoc

jabłka i sok

Od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze wprowadzono szereg zmian, m. in. rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie finansowe.

Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020, przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków.

Od tego roku z oferty tej skorzystać mogą dwie grupy beneficjentów:

Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką mogą otrzymać, została podniesiona z 300 do 500 tys. zł.

Nowością jest druga grupa, którą tworzą rolnicy lub małżonkowie rolników prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku, by uzyskać pomoc, nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.

Katalog inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, obejmuje m.in. budowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej;  zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej. Z myślą o rolnikach zajmujących się RHD dotychczasowy katalog  rozszerzono m.in. o inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych.

W tegorocznym naborze wprowadzono również ułatwienia mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych na etapie przygotowania inwestycji. Składając wniosek o przyznanie pomocy rolnicy nie będą zobligowani do przedkładania wymaganych dotychczas przez ARiMR decyzji czy pozwoleń. Będzie je można dostarczyć na etapie rozliczania inwestycji, a więc już po zawarciu umowy o dofinansowanie.

Więcej informacji – otwórz

Dokumenty aplikacyjne – otwórz

Zapraszamy również do punktów informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

materiał źródłowy: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/male-przetworstwo-2019-wieksza-kwota-dofinansowania-i-szereg-ulatwien-w-ubieganiu-sie-o-pomoc.html