Dzień tygodnia: piątek, 29 maj 2020 |

„Na wsi najlepiej” Konkurs na najlepsze praktyki w turystyce wiejskiej ogłoszony przez Polską Organizację Turystyczną

Zachęcamy do udziału w konkursie pn. „Na wsi najlepiej” na najlepsze praktyki w turystyce wiejskiej ogłoszonym przez Polską Organizację Turystyczną.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lipca br.

Czy wieś… Czy wiecie, że po raz kolejny szukamy najwspanialszych, najpiękniejszych, najciekawszych wiejskich zakątków oferujących usługi turystyczne? 😀

📣 Jeśli chcecie zyskać darmowy rozgłos, promocję w prasie, internecie i u popularnych blogerów…

🎁 Jeśli chcecie znaleźć się wśród 12 najcenniejszych skarbów turystycznych polskiej wsi…

Koniecznie weźcie udział w naszym plebiscycie! Nie czekajcie, wejdźcie na 👉 http://bit.ly/nawsinajlepiej i wypełnijcie formularz zgłoszeniowy!

#NaWsiNajlepiej #PROW #KSOW #KrajowaSiecObszarowWiejskich #ProgramRozwojuObszarowWiejskich

12 praktyk w turystyce wiejskiej

Więcej informacji:

http://bit.ly/nawsinajlepiej i wypełnijcie formularz zgłoszeniowy!

#NaWsiNajlepiej #PROW #KSOW #KrajowaSiecObszarowWiejskich #ProgramRozwojuObszarowWiejskich

TERESIN – Wzorowa Gmina – Lider Kultury

TERESIN – Wzorowa Gmina – Lider Kultury

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Gmina Teresin w ramach konkursu „Wzorowa Gmina” otrzymała zaszczytny tytuł Lidera Kultury.

W opinii Kapituły Konkursu na tytuł ten złożyło się wiele czynników, a zwłaszcza działania władz samorządowych zmierzające do stworzenia na terenie gminy warunków dla rozwoju szeroko pojętej kultury (finansowanie, inwestycje, działalność kulturalno – oświatowa). Wyróżnienie to jest zasługą m.in. prężnie działającego Teresińskiego Ośrodka Kultury, który  organizuje wiele przedsięwzięć o zasięgu nie tylko gminnym i powiatowym, ale także ogólnopolskim. Przypomnijmy, że TOK wypromował takie imprezy jak Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Niesfornych „Galimatias”, Teresińskie i Powiatowe Dni Retoryki, Teresiński Przegląd Sztuk Plastycznych „Tygiel”, Teresiński Przegląd Twórczości Scenicznej „Mrowisko”, Festiwal Piosenki z Duszą. W ośrodku tym działa też wiele sekcji artystycznych oraz profesjonalne studio nagrań BoTOKs.

Potwierdzeniem przyznania Tytułu Wzorowa Gmina jest certyfikat, na którym informację o przynależności do grona najlepszych samorządów RP zapisano w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim.

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Europa Press Media, które opisując pracę wyróżniających się samorządów w kwartalniku „Życie Regionów”, promuje misję „Ucz się od najlepszych”! Przedstawia nowatorskie rozwiązania w różnych dziedzinach życia publicznego, m.in. w edukacji, służbie zdrowia i opiece społecznej, gospodarce, bezpieczeństwie, ekologii, kulturze i sporcie.

Tomasz Daczko

Źródło danych: https://teresin.pl/2019/02/teresin-wzorowa-gmina-lider-kultury/

Konsultacje i pomoc w zakresie dofinansowań z Funduszy Unijnych i Wojewódzkich – Gmina Baranów

Konsultacje i pomoc w zakresie dofinansowań z Funduszy Unijnych i Wojewódzkich

Informujemy, że w każdy poniedziałek (w godzinach 8:00 – 16:00), będzie dostępna osoba wspierająca mieszkańców Gminy w pozyskiwaniu dofinansowań z Funduszy Unii Europejskiej oraz Wojewódzkich. Pierwszy dyżur rozpoczyna się 11 lutego 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie. Zapraszamy!

Źródło danych : http://www.gmina-baranow.pl/home/wiadomosci-z-gminy/998-dofinansowanie-unijne

Ogólnopolski konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2019

równac szanse 2019_n

3,2,1 Start!
Rozpoczynamy nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym RS’2019!

Można ubiegać się o dotację do 40 tysięcy na działania młodzieży z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
Już wkrótce rusza zapisy na szkolenia.

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/rownacszanse.pfdim/?__tn__=kCH-R&eid=ARAoe2BZz7O7PGbS3zCEY6JbsKbrjlspgAG3tn0UhsGP25QVI2iB-0EHkzHcKYmB91ukPq9YYY7sar8R&hc_ref=ARRa3hZkAYQS3C3NtL7-ZRkV16D2LoLhZuSMawCY7Z1l_fe28uTsb5mgtKPYTRdhAbc&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCDyEJJ6jd2USZgw7mpkpVpzeShYWWXjhrQt2RIR–20iiYQCOwC3Dy6UGUgizIeY9N4isyXCWjyAui-BccCZRXTl60PLxFvEzYaoR2hS0zoC2ZsPm1i6JXC0UdstIzEoa4P3lj3-nWcV6r39CT2jTnY2eitZ899eIyRemx1JVLjtyqnULh9ijfoqyipiM5UxVKiXEgsDri72IDMD9zHAaHZPtDI6Vx2trEAcYCW2q9DoCTjWJtg_1hjJcvg18vdZjFpU6XDFqi3T3YEUlNalCgI_uHqkFxWGMmIQgI3h4-I6lpvUGaL2M8xGWPqA-DgAvEjR53hxyhdW7VhxR36aB8uY4_JYhO9fbUX2qFnPz5487Vqqva-cxlLru2Rhs0FUQlJRHk_Et2dOAAkn44b6k6ppe_7006rz_pjS4mc0PXNjrB7CtZHGNkrQLljQoVgj98Jb_YYF3MhSxet-_th25X_WbtNu5QIS3WEawrTZOvHJv9pJ0EZgxoWZ-oZiOYA194VKklUsCfUZH_jPrgQv0