Dzień tygodnia: sobota, 20 lipiec 2019 |

Moje miejsce na Ziemi – ruszył nabór do drugiej edycji programu dla społeczności lokalnych – „Moje Miejsce na Ziemi”.

Moje miejsce na Ziemi – ruszył nabór do drugiej edycji programu dla społeczności lokalnych – „Moje Miejsce na Ziemi”.

Do 9 września organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie pomysłów na działania w swoich małych ojczyznach.

Budżet programu to aż 2 miliony złotych.

Organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, biblioteki czy instytucje kultury wnioskować mogą o grant w wysokości 4 000, 7 500, 10 000 i 15 000 złotych. Projekty dotyczyć muszą jednego z sześciu tematów: ekologia, sport, promocja zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie wykluczeniu, bezpieczeństwo czy zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki. Inicjatywy muszą być realizowane pomiędzy 1 października 2019 r. a 14 czerwca 2020 r. 

Więcej informacji: http://www.orlendarserca.pl/…/S…/Moje-miejsce-na-ziemi.aspx…

Zapoznaj się z regulaminem programu: 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

1. Wniosek można złożyć wyłącznie przez formularz online.

2. Aby złożyć wniosek należy założyć konto w GENERATORZE WNIOSKÓW, podając swój NIP: https://grantydarserca.orlen.pl

 3. Instrukcja założenia konta w GENERATORZE WNIOSKÓW dostępna jest TUTAJ.

 4. Po stworzeniu konta i uzupełnieniu danych należy zalogować się do systemu, wybrać program „Moje miejsce na Ziemi” i złożyć wniosek.
 5. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: mojemiejsce@orlen.pl lub telefonicznie, codziennie w godz. 10.00 – 14.00 pod numerem 665 560 237
 Jeśli masz wątpliwości, jak złożyć wniosek, zanim zadzwonisz zachęcamy do przeczytania odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

 FAQ – Najczęściej zadawane pytania – Moje miejsce na Ziemi – II edycja.pdf

 Uwaga!
 Prosimy o upewnienie się, czy wypełnili Państwo poprawny wniosek. Po kliknięciu przycisku „Wypełnij wniosek” należy wybrać  „Moje miejsce na Ziemi”, a nie „darowizny dla organizacji”. Apelujemy o maksymalną uwagę przy wyborze wniosku! 

„Kultura Dostępna” – program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Kultura Dostępna” 

Kolejny raz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie bierze udział w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna”.

Inicjatywa MKiDN jest skierowana do osób, które z różnych przyczyn mają utrudniony dostęp do kultury. Poprzez udział w programie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie realizuje ideę, która przyświeca mu od wieków. W 1805 roku Stanisław Kostka Potocki, ówczesny właściciel rezydencji wilanowskiej, udostępnił publiczności zgromadzoną w pałacu kolekcję sztuki. Zgodnie z jego wolą miało to być muzeum otwarte dla wszystkich. Dzieła sztuki miały służyć nie tylko edukacji artystycznej, ale także kształtować gusta estetyczne ówczesnych Polaków. Wilanów kontynuuję tę inicjatywę do dnia dzisiejszego. Pozostaje miejscem przyjaznym dla wszystkich zwiedzających oraz otwartym na potrzeby i zainteresowania.

http://Kultura Dostępna – program wydarzeń

Agroenergia – nowy program NFOŚiGW dla rolników

Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej – na takie projekty rolnicy indywidualni będą mogli otrzymać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Budżet nowego programu pn. Agroenergia, do którego nabór trwa od 8 lipca br., to 200 mln zł.

Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych, poprzez dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich, co przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz m.in. poprawy jakości powietrza.

Przewidziano dwie formy dofinansowania. Na dotacje dla rolników indywidualnych zarezerwowano 80 mln zł, ale jedna dotacja wyniesie maksymalnie 800 tys. zł. Z kolei na pożyczki czeka do rozdysponowania 120 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wyniesie: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% przy okresie finansowania nie dłuższym niż 15 lat. Kwoty pożyczki będą się wahać między 100 tys. zł a 2 mln zł. Dotacje wyniosą do 40%, a pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych. Nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że wnioski rozpatrywane będą na bieżąco, do wyczerpania środków.

Ponieważ program ma m.in. na celu poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i promuje koncepcję samowystarczalności energetycznej, to finansowane projekty obligatoryjne muszą uwzględniać przedsięwzięcie z zakresu utworzenia nowego źródła energii. Równocześnie weryfikowany jest uzyskany poziom zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy.

W programie uwzględniono kryteria w zakresie maksymalnych jednostkowych kosztów brutto dla poszczególnych technologii OZE. Takie podejście zapewni transparentność oceny i zabezpieczy przed sztucznym zawyżaniem kosztów przedsięwzięć

Szczegóły naboru na stronie internetowej.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), nfosigw.gov.pl.

Konkurs „Moja SMART wieś”

 smart wies

 

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie „Moja SMART wieś”.
Poszukujemy pomysłów i inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi. Czekamy na opisy rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami. Jednak zakres tematyczny nie jest ograniczony wyłącznie do wskazanych dziedzin. Liczymy również na opisy wszelkich innych inicjatyw, które sprawiły, że dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii Państwa wieś stała się bardziej przyjazna.Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 15 września 2019 roku.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wraz z partnerami – Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich RP, RURBAN Wieś-Miasto-Region w ramach programu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Więcej informacji o konkursie przedstawiamy na Witrynie Wiejskiej.
https://witrynawiejska.org.pl/component/k2/item/51059-konkurs-moja-smart-wies-opisz-jak-twoja-wies-stala-sie-inteligentna

„Na wsi najlepiej” Konkurs na najlepsze praktyki w turystyce wiejskiej ogłoszony przez Polską Organizację Turystyczną

Zachęcamy do udziału w konkursie pn. „Na wsi najlepiej” na najlepsze praktyki w turystyce wiejskiej ogłoszonym przez Polską Organizację Turystyczną.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lipca br.

Czy wieś… Czy wiecie, że po raz kolejny szukamy najwspanialszych, najpiękniejszych, najciekawszych wiejskich zakątków oferujących usługi turystyczne? 😀

📣 Jeśli chcecie zyskać darmowy rozgłos, promocję w prasie, internecie i u popularnych blogerów…

🎁 Jeśli chcecie znaleźć się wśród 12 najcenniejszych skarbów turystycznych polskiej wsi…

Koniecznie weźcie udział w naszym plebiscycie! Nie czekajcie, wejdźcie na 👉 http://bit.ly/nawsinajlepiej i wypełnijcie formularz zgłoszeniowy!

#NaWsiNajlepiej #PROW #KSOW #KrajowaSiecObszarowWiejskich #ProgramRozwojuObszarowWiejskich

12 praktyk w turystyce wiejskiej

Więcej informacji:

http://bit.ly/nawsinajlepiej i wypełnijcie formularz zgłoszeniowy!

#NaWsiNajlepiej #PROW #KSOW #KrajowaSiecObszarowWiejskich #ProgramRozwojuObszarowWiejskich