Dzień tygodnia: niedziela, 29 marzec 2020 |

Finanse Kół Gospodyń Wiejskich – praktyczny poradnik

Dzięki portalowi Witryna Wiejska  (  http://witrynawiejska.org.pl/) – w załączeniu publikujemy  przewodnik po aspektach finansowych związanych z prowadzeniem działalności statutowej przez KGW.

informacjai Finanse KGW_10_10_2019

Przydatne linki i źródła wiedzy :

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646). − Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2212, z  2019 r. poz. 693)  –
 •  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387). − Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571,
  1655, 1680).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia  uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich (Dz.U. 2019 poz.
  70).
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania
  przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. 2019 poz. 1794).
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie  szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. 2018 poz. 2229).
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. 2019 poz. 827).

Źródła internetowe:

 • https://dolfil.pl/ogloszenie,a-kola-gospodyn-wiejskich-w-nowej-ustawie,108,26, online: 8.10.2019 r.
 • https://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/ewidencja-ksiegowa/2868810,Uproszczona ewidencja-przychodow-i-kosztow-kol-gospodyn-wiejskich.html, online: 8.10.2019 r.
 • https://powiat.kolobrzeg.pl/aktualnosc-2459-arimr_kola_gospodyn_wiejskich.html
 • https://rachunkowosc.com.pl/nowo_powstale_kola_gospodyn_wiejskich_moga_opoznic_termin_rozliczenia_z_fiskusem, online: 8.10.2019 r.
 • https://www.findict.pl/academy/rachunkowosc/podstawy_rachunkowosci/co_to_jest_rachunkowosc.php, online: 8.10.2019 r.
 • https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/zwolnienie-z-kas-dla-gospodyn-wiejskich/, online:8.10.2019 r.
 • https://www.kalendarzrolnikow.pl/5920/kgw-w-obliczu-nowych-przepisow, online: 8.10.2019 r.
 • https://www.kalendarzrolnikow.pl/5920/kgw-w-obliczu-nowych-przepisow, online: 8.10.2019 r.
 • https://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/, online: 8.10.2019 r.
 • www.ngo.pl, online: 8.10.2019 r.
 • https://mfiles.pl/pl/index.php/Rachunek_koszt%C3%B3w, online: 8.10.2019 r.

Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

Idea Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego powstała w szwedzkiej Skanii i na duńskiej wyspie Bornholm w 1995. Inicjatywa szybko spotkała się z dużym zainteresowaniem wielu regionów europejskich, które dbają o to, aby zaoferować mieszkańcom oraz turystom wyborną w smaku, wyjątkową regionalną żywność. Aktualnie sieć zrzesza dwadzieścia pięć regionów europejskich. Głównym celem regionów znajdujących się w sieci jest promocja regionalnej żywności opartej na lokalnych zasobach surowców. W obrębie regionów członkowskich istnieje regionalna sieć zrzeszająca producentów, przetwórców oraz dystrybutorów regionalnej żywności. Ponieważ dziedzictwo kulinarne jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego, Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego tworzy wizerunek i promuje region. Przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości, tworzy również płaszczyznę do współpracy dla wielu przedsiębiorstw w regionie, dlatego ważne jest, by inicjatywa ta na trwałe wpisała się w działania promujące mazowiecką żywność.

Do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze zapraszamy: gospodarstwa rolne, zakłady przetwórstwa żywności, sklepy i restauracje, które pod szyldem Kulinarne Dziedzictwo Mazowsze będą oferować wysokiej klasy produkty i dania.
Więcej informacji dotyczących Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego znajduje się na stronie www.culinary-heritage.comlink otwiera się w nowym oknie.

W kwestiach dotyczących rozwoju Sieci Dziedzictwa Kulinarnego na Mazowszu prosimy zwracać się do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich:

 • Marzena Rogozińska – koordynator projektu, Wydział Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 22 59 79 363, e-mail: marzena.rogozinska@mazovia.pl
 • Adriana Jakubowska, Wydział Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 22 59 79 374, e-mail: adriana.jakubowska@mazovia.pl

 

https://www.mazovia.pl/rolnictwo/dziedzictwo-kulinarne/art,1,siec-dziedzictwa-kulinarnego-mazowsze.html

jedzenie

Lista Produktów Tradycyjnych :

Lista produktów tradycyjnych:

Atrakcyjność wyrobów tradycyjnych i regionalnych polega na zakorzenieniu w tradycji i silnym związku z danym obszarem. Może on wynikać z wyjątkowych walorów klimatycznych, czy też dawnych metod hodowli. Oryginalny produkt lokalny wytwarzany zgodnie z tradycyjną recepturą przyciąga turystów i podkreśla specyfikę regionu. Jest to także źródło dodatkowych dochodów.

Identyfikacja produktów tradycyjnych Mazowsza

W każdej chwili można zgłosić mazowiecki produkt tradycyjny i pomóc zachować dziedzictwo kulinarne Mazowsza. Wystarczy wypełnić zamieszczony poniżej formularz identyfikacyjny. Zgłoszone wyroby będą uwzględniane w działaniach promocyjnych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Lista Produktów Tradycyjnych

Lista Produktów Tradycyjnych jest częścią strategii identyfikacji i promocji kulinarnego dziedzictwa, której podstawę prawną jest ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 05.10.68 z późn. Zm.) z dnia 17 stycznia 2005r. Każdy produkt wytwarzany od co najmniej 25 lat może się ubiegać o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych.

Korzyści z rejestracji produktu na Liście Produktów Tradycyjnych

Lista Produktów Tradycyjnych służy promocji produktów posiadających wyjątkowe cechy i właściwości wynikające ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Lista pozwala na rozpowszechnianie informacji o danym wyrobie, a także umożliwia producentom staranie się o ustępstwa w zakresie wymogów sanitarnych, higienicznych i weterynaryjnych w procesie produkcji. Ponadto, wpis na Listę Produktów Tradycyjnych jest dla konsumentów gwarancją, iż produkt jest unikalny, a jego jakość wynika z tradycyjnego sposobu wytwarzania. Dlatego też, wszystkie produkty muszą mieć udokumentowany co najmniej 25 letni okres produkcji. Dzięki rejestracji na Liście producenci mają szansę na promocję własnych produktów i dotarcie do konsumentów. Wpis na listę nobilituje produkt, wyróżnia go z pośród innych wyrobów. Jest to niezmiernie ważne wobec silnej konkurencji na rynku produktów żywnościowych, na której tle koniecznie trzeba się wyróżnić. Zarejestrowane produkty cieszą się zainteresowaniem mediów. Dla producentów wyrobów tradycyjnych Lista jest przygotowaniem do rejestracji nazwy na poziomie UE. Samorządom może pomóc w promocji walorów kulturowych i gospodarczych. Mazowieckie wyroby zarejestrowane na Liście mają pierwszeństwo w działaniach promocyjnych poświęconym żywności regionalnej (festyny, targi), które są realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Warto więc wpisać swój produkt na Listę Produktów Tradycyjnych.

Lista produktów tradycyjnych

Fundusze Europejskie – co gdzie kiedy i jak .

Nie trzeba znać się na #FunduszeEuropejskie, by skorzystać z ich wsparcia 🇵🇱❤️🇪🇺

Czy wiecie, że w całym kraju znajdziecie naszych ekspertów, którzy za darmo powiedzą Wam, jak zdobyć dofinansowanie, atrakcyjną pożyczkę czy np. zapisać się na kurs?

Musicie tylko skontaktować się z jednym z Punktów Informacyjnych 😄

🔸 Jak działają?
🔹 Gdzie je znaleźć?
🔸 Czy trzeba tam iść osobiście?
🔹 Czy pomagają wypełniać wnioski?

Odpowiedzi na wszystkie te pytania dostaniecie tutaj: ➡️ http://tiny.cc/morgaz

 

Fundusze Europejskiepunkty informacyjne F.Europejskie