Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia w Teresinie – oferta kształcenia technicznego i branżowego.

Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia  w Teresinie  – przekazuje do zapoznania się model promocji szkolnictwa zawodowego w szkołach podstawowych przy wykorzystaniu narzędzia do komunikacji zdalnej.

Projekt #ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS! ZST TERESIN ma na celu przeprowadzenie serii webinariów oraz udostępnienie serii emateriałów prezentujących kształcenie techniczne i branżowe w naszej szkole.

Misją  szkoły jest zapewnienie uczniom jak najlepszego zaplecza wiedzy i praktyki, która z pewnością zapewni im dobry start w przyszłym życiu zawodowym.

Do webinariów komplementarnie na platformie e-learningowej zostaną zamieszczane materiały promujące ofertę edukacyjną naszej szkoły ze szczegółowym opisem kierunku, miejsca praktyk oraz rozwoju kariery zawodowej w danym kierunku.

W załączniku do niniejszej widomości znajduję się:

instrukcję obsługi platformy, na której zamieszczamy kompletną ofertę kształcenia ze wskazówkami uskuteczniającymi świadomy wybór ścieżki kształcenia dla uczniów.

ulotkę z ofertą kształcenia w roku szkolnym 2020/2021

link do utworzonej przez nas grupy na Facebook-u, na której na bieżąco informujemy uczniów  i rodziców o naszej ofercie kształcenia oraz możliwościach późniejszego rozwoju kariery zawodowej w firmach patronackich: https://www.facebook.com/groups/540701159922019/

Ponadto mając na uwadze rozwój zawodowy uczniów Państwa szkoły zachęcamy do współpracy z naszymi doradcami zawodowymi oraz nauczycielami przedmiotów zawodowych.

Mamy nadzieje, że materiały, które zamieszczamy na platformie e-learningowej przyczynią się do świadomych wyborów i pozwolą uczniom poznać specyfikę przyszłej pracy po ukończeniu danego kierunku kształcenia.

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o udostępnienie załączników na użytek uczniów. Mamy nadzieję, że będą im służyć przy realizacji przedmiotu z doradztwa zawodowego oraz wyborze dalszej ścieżki rozwoju kariery zawodowej.

Łączę wyrazy szacunku.

Dyrektor Zespołu Szkół w Teresinie

mgr Ewa Odolczyk

Materiały promocyjne poniżej :

ULOTKA-2

list do szk├│┼é – rekrutacja 04.2020-1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY-1

Finanse Kół Gospodyń Wiejskich – praktyczny poradnik

Dzięki portalowi Witryna Wiejska  (  http://witrynawiejska.org.pl/) – w załączeniu publikujemy  przewodnik po aspektach finansowych związanych z prowadzeniem działalności statutowej przez KGW.

informacjai Finanse KGW_10_10_2019

Przydatne linki i źródła wiedzy :

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646). − Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2212, z  2019 r. poz. 693)  –
 •  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387). − Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571,
  1655, 1680).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia  uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich (Dz.U. 2019 poz.
  70).
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania
  przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. 2019 poz. 1794).
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie  szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. 2018 poz. 2229).
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. 2019 poz. 827).

Źródła internetowe:

 • https://dolfil.pl/ogloszenie,a-kola-gospodyn-wiejskich-w-nowej-ustawie,108,26, online: 8.10.2019 r.
 • https://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/ewidencja-ksiegowa/2868810,Uproszczona ewidencja-przychodow-i-kosztow-kol-gospodyn-wiejskich.html, online: 8.10.2019 r.
 • https://powiat.kolobrzeg.pl/aktualnosc-2459-arimr_kola_gospodyn_wiejskich.html
 • https://rachunkowosc.com.pl/nowo_powstale_kola_gospodyn_wiejskich_moga_opoznic_termin_rozliczenia_z_fiskusem, online: 8.10.2019 r.
 • https://www.findict.pl/academy/rachunkowosc/podstawy_rachunkowosci/co_to_jest_rachunkowosc.php, online: 8.10.2019 r.
 • https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/zwolnienie-z-kas-dla-gospodyn-wiejskich/, online:8.10.2019 r.
 • https://www.kalendarzrolnikow.pl/5920/kgw-w-obliczu-nowych-przepisow, online: 8.10.2019 r.
 • https://www.kalendarzrolnikow.pl/5920/kgw-w-obliczu-nowych-przepisow, online: 8.10.2019 r.
 • https://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/, online: 8.10.2019 r.
 • www.ngo.pl, online: 8.10.2019 r.
 • https://mfiles.pl/pl/index.php/Rachunek_koszt%C3%B3w, online: 8.10.2019 r.

Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

Idea Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego powstała w szwedzkiej Skanii i na duńskiej wyspie Bornholm w 1995. Inicjatywa szybko spotkała się z dużym zainteresowaniem wielu regionów europejskich, które dbają o to, aby zaoferować mieszkańcom oraz turystom wyborną w smaku, wyjątkową regionalną żywność. Aktualnie sieć zrzesza dwadzieścia pięć regionów europejskich. Głównym celem regionów znajdujących się w sieci jest promocja regionalnej żywności opartej na lokalnych zasobach surowców. W obrębie regionów członkowskich istnieje regionalna sieć zrzeszająca producentów, przetwórców oraz dystrybutorów regionalnej żywności. Ponieważ dziedzictwo kulinarne jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego, Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego tworzy wizerunek i promuje region. Przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości, tworzy również płaszczyznę do współpracy dla wielu przedsiębiorstw w regionie, dlatego ważne jest, by inicjatywa ta na trwałe wpisała się w działania promujące mazowiecką żywność.

Do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze zapraszamy: gospodarstwa rolne, zakłady przetwórstwa żywności, sklepy i restauracje, które pod szyldem Kulinarne Dziedzictwo Mazowsze będą oferować wysokiej klasy produkty i dania.
Więcej informacji dotyczących Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego znajduje się na stronie www.culinary-heritage.comlink otwiera się w nowym oknie.

W kwestiach dotyczących rozwoju Sieci Dziedzictwa Kulinarnego na Mazowszu prosimy zwracać się do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich:

 • Marzena Rogozińska – koordynator projektu, Wydział Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 22 59 79 363, e-mail: marzena.rogozinska@mazovia.pl
 • Adriana Jakubowska, Wydział Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 22 59 79 374, e-mail: adriana.jakubowska@mazovia.pl

 

https://www.mazovia.pl/rolnictwo/dziedzictwo-kulinarne/art,1,siec-dziedzictwa-kulinarnego-mazowsze.html

jedzenie

Lista Produktów Tradycyjnych :

Lista produktów tradycyjnych:

Atrakcyjność wyrobów tradycyjnych i regionalnych polega na zakorzenieniu w tradycji i silnym związku z danym obszarem. Może on wynikać z wyjątkowych walorów klimatycznych, czy też dawnych metod hodowli. Oryginalny produkt lokalny wytwarzany zgodnie z tradycyjną recepturą przyciąga turystów i podkreśla specyfikę regionu. Jest to także źródło dodatkowych dochodów.

Identyfikacja produktów tradycyjnych Mazowsza

W każdej chwili można zgłosić mazowiecki produkt tradycyjny i pomóc zachować dziedzictwo kulinarne Mazowsza. Wystarczy wypełnić zamieszczony poniżej formularz identyfikacyjny. Zgłoszone wyroby będą uwzględniane w działaniach promocyjnych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Lista Produktów Tradycyjnych

Lista Produktów Tradycyjnych jest częścią strategii identyfikacji i promocji kulinarnego dziedzictwa, której podstawę prawną jest ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 05.10.68 z późn. Zm.) z dnia 17 stycznia 2005r. Każdy produkt wytwarzany od co najmniej 25 lat może się ubiegać o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych.

Korzyści z rejestracji produktu na Liście Produktów Tradycyjnych

Lista Produktów Tradycyjnych służy promocji produktów posiadających wyjątkowe cechy i właściwości wynikające ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Lista pozwala na rozpowszechnianie informacji o danym wyrobie, a także umożliwia producentom staranie się o ustępstwa w zakresie wymogów sanitarnych, higienicznych i weterynaryjnych w procesie produkcji. Ponadto, wpis na Listę Produktów Tradycyjnych jest dla konsumentów gwarancją, iż produkt jest unikalny, a jego jakość wynika z tradycyjnego sposobu wytwarzania. Dlatego też, wszystkie produkty muszą mieć udokumentowany co najmniej 25 letni okres produkcji. Dzięki rejestracji na Liście producenci mają szansę na promocję własnych produktów i dotarcie do konsumentów. Wpis na listę nobilituje produkt, wyróżnia go z pośród innych wyrobów. Jest to niezmiernie ważne wobec silnej konkurencji na rynku produktów żywnościowych, na której tle koniecznie trzeba się wyróżnić. Zarejestrowane produkty cieszą się zainteresowaniem mediów. Dla producentów wyrobów tradycyjnych Lista jest przygotowaniem do rejestracji nazwy na poziomie UE. Samorządom może pomóc w promocji walorów kulturowych i gospodarczych. Mazowieckie wyroby zarejestrowane na Liście mają pierwszeństwo w działaniach promocyjnych poświęconym żywności regionalnej (festyny, targi), które są realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Warto więc wpisać swój produkt na Listę Produktów Tradycyjnych.

Lista produktów tradycyjnych