Dzień tygodnia: środa, 22 styczeń 2020 |

Finanse Kół Gospodyń Wiejskich – praktyczny poradnik

Dzięki portalowi Witryna Wiejska  (  http://witrynawiejska.org.pl/) – w załączeniu publikujemy  przewodnik po aspektach finansowych związanych z prowadzeniem działalności statutowej przez KGW.

informacjai Finanse KGW_10_10_2019

Przydatne linki i źródła wiedzy :

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646). − Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2212, z  2019 r. poz. 693)  –
 •  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387). − Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571,
  1655, 1680).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia  uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich (Dz.U. 2019 poz.
  70).
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania
  przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. 2019 poz. 1794).
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie  szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. 2018 poz. 2229).
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. 2019 poz. 827).

Źródła internetowe:

 • https://dolfil.pl/ogloszenie,a-kola-gospodyn-wiejskich-w-nowej-ustawie,108,26, online: 8.10.2019 r.
 • https://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/ewidencja-ksiegowa/2868810,Uproszczona ewidencja-przychodow-i-kosztow-kol-gospodyn-wiejskich.html, online: 8.10.2019 r.
 • https://powiat.kolobrzeg.pl/aktualnosc-2459-arimr_kola_gospodyn_wiejskich.html
 • https://rachunkowosc.com.pl/nowo_powstale_kola_gospodyn_wiejskich_moga_opoznic_termin_rozliczenia_z_fiskusem, online: 8.10.2019 r.
 • https://www.findict.pl/academy/rachunkowosc/podstawy_rachunkowosci/co_to_jest_rachunkowosc.php, online: 8.10.2019 r.
 • https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/zwolnienie-z-kas-dla-gospodyn-wiejskich/, online:8.10.2019 r.
 • https://www.kalendarzrolnikow.pl/5920/kgw-w-obliczu-nowych-przepisow, online: 8.10.2019 r.
 • https://www.kalendarzrolnikow.pl/5920/kgw-w-obliczu-nowych-przepisow, online: 8.10.2019 r.
 • https://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/, online: 8.10.2019 r.
 • www.ngo.pl, online: 8.10.2019 r.
 • https://mfiles.pl/pl/index.php/Rachunek_koszt%C3%B3w, online: 8.10.2019 r.

Zaproszenie na XV Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych – 16.09 br

Szanowni Państwo,

już 16 września odbędzie się XV Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych! Serdecznie zapraszamy na wydarzenie i zwracamy się z prośbą o przekazywanie informacji organizacjom, z którymi wspópracujecie. Z góry dziękuję!

Z poważaniem,

Anna Czyżewska

MFIP spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Jego celem jest integracja i wzmacnianie środowiska trzeciego sektora na Mazowszu. Będziemy rozmawiać m.in. o wyzwaniach związanych z działalnością organizacji pozarządowych w mniejszych miejscowościach, wypaleniu aktywistów i aktywistek, dostępie do informacji publicznej, łączeniu potencjałów NGO-ów i MOPS-ów oraz aktywizowaniu młodzieży. Dzięki formie warsztatowej całość zakłada dużą dozę intergacji i wymiany doświadczeń pomiędzy osobami uczestniczącymi.

Udział w wydarzeniu potwierdzili Tamara Borkowska, Pełnomocniczka Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Jan Myszak, Pełnomocnik Wojewody ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także Weronika Paszewska z Akcji Demokracja.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu prosimy przesyłać za pomocą internetowego formularza zgłoszeniowego.

Termin zgłoszeń: 8 września. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Facebook: #XVMFIP lub Wydarzenie

Ramowy program wydarzenia:

9.00 – 10.00 – rejestracja / kawa powitalna / integracja

10.00 – 11.00 – uroczysta inauguracja + wykład Weroniki Paszewskiej z Akcji Demokracja

11.00 – 11.20 – przerwa kawowa + wspólne zdjęcie

11.20 – 13.20 – warsztaty tematyczne do wyboru, cz. 1

13.20 – 14.00 – przerwa lunchowa

14:00 – 16.00 – warsztaty tematyczne do wyboru, cz. 2

16.15 – 17.00 – dyskusja końcowa + zakończenie

Duża część wydarzenia będzie miała formę dyskusji i warsztatów w małych grupach, które pozwolą na wzjamne się poznawanie i wymianę doświadczeń.

Punktem wyjścia do spotkania jest raport „Mazowia dla Mazowsza”, który podsumowuje sytuację mazowieckich organizacji pozarządowych w 2018 roku. Zachęcamy do lektury.

LOGISTYKA

Miejsce wydarzenia

XV MFIP odbędzie się w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 w Warszawie. Miejsce jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Więcej informacji w wydarzeniu na Facebooku.

Zwrot kosztów podróży

Możemy zwrócić koszty biletu pociągiem II klasy, autobusem lub – w przypadku podróży samochodem – równoważność tej kwoty.

KONTAKT / ORGANIZATOR

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy mazowia@mazowia.org.pl lub telefoniczny (22) 652 22 66.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

PATRONAT MEDIALNY: NGO.PL

 

WWW.MAZOWIA.ORG.PL

Anna Czyżewska

Wiceprezeska Zarządu

tel. 609 597 005

 

Federacja MAZOWIA

 1. Kredytowa 6/22

00-062 Warszawa

tel. (22) 652 22 66

MFIP_zaproszenie

Fundusze Europejskie – co gdzie kiedy i jak .

Nie trzeba znać się na #FunduszeEuropejskie, by skorzystać z ich wsparcia 🇵🇱❤️🇪🇺

Czy wiecie, że w całym kraju znajdziecie naszych ekspertów, którzy za darmo powiedzą Wam, jak zdobyć dofinansowanie, atrakcyjną pożyczkę czy np. zapisać się na kurs?

Musicie tylko skontaktować się z jednym z Punktów Informacyjnych 😄

🔸 Jak działają?
🔹 Gdzie je znaleźć?
🔸 Czy trzeba tam iść osobiście?
🔹 Czy pomagają wypełniać wnioski?

Odpowiedzi na wszystkie te pytania dostaniecie tutaj: ➡️ http://tiny.cc/morgaz

 

Fundusze Europejskiepunkty informacyjne F.Europejskie