Dzień tygodnia: piątek, 24 listopad 2017 |

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” – zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z legislacją dla :

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Legislacja-PROW-2014-2020/Legislacja-krajowa