Dzień tygodnia: poniedziałek, 09 grudzień 2019 |

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” – zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z legislacją dla :

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Legislacja-PROW-2014-2020/Legislacja-krajowa