Dzień tygodnia: wtorek, 10 grudzień 2019 |

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” zgodnie Lokalna Strategią Rozwoju  (LSR)  na lata 2014-2020 dokonuje wyboru operacji  do finansowania na podstawie kryteriów wyboru operacji.

KRYTERIA_GRANTY PO ZMIANACH_ akceptacja 27.06.2018 – kryteria obowiązują od dnia 27.06.2018r.

KRYTERIA_ISTNIEJĄCE_

KRYTERIA_NOWE_FIRMY

KRYTERIA_INFRASTRUKTURA – kryteria obowiązują od dnia 20.04.2017r,

 

W odniesieniu do  punktu nr 2 kryterium wyboru operacji dla Infrastruktury: „Wnioskodawca odniósł się do wytycznych, wyliczył i szczegółowo opisał, które z elementów wizualizacji zostaną wykorzystane w ramach inwestycji   Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” w załączeniu przekazuje:

  • Zestawienie obowiązków informacyjnych dla wnioskodawców realizujących operacje w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa w ramach naboru organizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Chełmońskiego”.

Zestawienie obowiązków informacyjnych dla wnioskodawców realizujących operacje ramach PROW 2014 _2020

  • Zasady wizualizacji logotypu Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego” – jako uzupełnienia do Księgi Wizualizacji znaku PROW  2014 – 2020 wraz z wzorami logotypów LGD

Zasady wizualizacji logotypu Stowarzyszenia LGD

 W załączeniu poniżej  podajemy również: 

  1. Wzory logotypów używanych zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW 2014-2020 znajdują się na naszej stronie:
    Działania informacyjne i reklamowe w ramach PROW na lata 2014-2020

  2. Wzory znaku LGD „Ziemia Chełmońskiego”:

logo Ilogo Ilogo I

 

 

 

 

Dane  archiwalne : 

KRYTERIA_INFRASTRUKTURA _DO_ZMIAN  – kryteria obowiązujące do dnia 19.04.2017

KRYTERIA_GRANTY _ kryteria obowiązujące do dnia 26.06.2018