Dzień tygodnia: niedziela, 24 czerwiec 2018 |

INFORMACJA ZARZĄDU O ROZPOCZĘCIU  KONSULTACJI W SPRAWIE ZMIAN W ZAPISACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU „LGD Ziemia Chełmońskiego”

 

 W oparciu o zapisy załącznika nr 1 – Lokalnej Strategii Rozwoju „Ziemia Chełmońskiego”, Zarząd Stowarzyszenia informuje o rozpoczęciu dokonania zmian w LSR „Ziemia Chełmońskiego” w konsekwencji zmian przepisów oraz  dostosowania zapisów Strategii do aktualnego stanu wdrażania po przeprowadzonych naborach wniosków w ramach wsparcia  PROW.

Wszelkie uwagi i sugestie prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@ziemiachelmonskiego.pl lub składać w formie pisemnej w Biurze LGD w Żabiej Woli  przy ul. Warszawskiej 24 do dnia 23 czerwca 2018.

Warunkiem rozpatrzenia przekazanej opinii w sprawie zmiany zapisach w Lokalnej Strategii Rozwoju „Ziemia Chełmońskiego”  jest wskazanie w  w/w opinii numeru telefonu oraz gminy zamieszkania/ działania Wnoszącego

Do pobrania:  projekt aktualizacji LSR „LGD Ziemia Chełmońskiego” Aktualizacja LSR 2014-2020 Ziemia Chełmońskiego_8.06.2018