Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

Projekt Współpracy pn. ”Kluby Inteligencji Finansowej” (KIF)    przewidziany do finansowania ze środków PROW na lata 2014-20 będzie realizowany przez dwie sąsiadujące LGD z terenu Województwa Mazowieckiego:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” /lider projektu/

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego.

Założeniem projektu jest  stworzenie Klubu Inteligencji Finasowej jako  narzędzia edukacji finansowej dla uczniów szkoły. Podobne kluby są znane i z sukcesem funkcjonują na terenie Polski.

Nowatorska gra edukacyjna, wykorzystywana w Klubach Inteligencji Finansowej to polska, planszowa gra edukacyjna, dostosowana do naszej rzeczywistości (ZUS, PIT,US etc), która uczy poprzez działanie, powtarzalność́ i interakcję z innymi graczami.

Projekt wdraża nowe sposoby zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju – uczestnicy projektu, zróżnicowane grupy odbiorców działań będą aktywizowane i integrowane wokół tematów rozwoju i wspierania Przedsiębiorczości lokalnej.

Uczestnicy otrzymają możliwość  nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Wdrażanie nowych sposobów zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju to także integracyjny wymiar projektu. Uczestnikami projektu mają być uczniowie – młodzież szkolna jak również osoby dorosłe /np. rodzeństwo, opiekunowie, zamieszkujący teren LGD Ziemia Chełmońskiego- Gminy Żabia Wola, Grodzisk Maz., Radziejowice, Mszczonów, Jaktorów , Baranów, Teresin, Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno/.

Projekt ma charakter innowacyjny na obszarze objętym projektem współpracy.

– zastosowano pomysły i rozwiązania znane gdzie indziej, jednak mające nowatorski charakter na danym terenie; KIFy jako miejsca spotkań i narzędzie edukacji finansowej są znane i z sukcesem funkcjonują na terenie Polski, jednakże na obszarach objętych działaniami partnerskich LGD do tej pory nie były praktykowane,

– projekt wdraża nowe sposoby zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju – uczestnicy projektu, zróżnicowane grupy odbiorców działań będą aktywizowane i integrowane wokół tematów rozwoju i wspierania Przedsiębiorczości lokalnej. W ramach projektu przewidziane są punkty konsultacyjne oraz spotkania tematyczne. Uczestnicy otrzymają możliwość  nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk będą realizowane poprzez otwarte, ogólnodostępne wydarzenie informacyjno – promocyjne oraz wizytę studyjną. Nowatorska gra edukacyjna, wykorzystywana w Klubach Inteligencji Finansowej to polska, planszowa gra edukacyjna, dostosowana do naszej rzeczywistości (ZUS, PIT,US etc), która uczy poprzez działanie, powtarzalność́ i interakcję z innymi graczami. Wdrażanie nowych sposobów zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju to także integracyjny wymiar projektu .

kif zdjecie n