Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

Lokalna Grupa Działania  „Ziemia Chełmońskiego” wspólnie z Mszczonowskim Stowarzyszeniem Historycznym realizuje projekt pt. „DROGOWSKAZY AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Projekt opiera się na idei stworzenia „centrum aktywności obywatelskiej” na Ziemi Chełmońskiego jako przestrzeni do powstawania nowych i rozwijania już działających inicjatyw społecznych, kreowanych przez organizacje i aktywnych mieszkańców obszaru 10 gmin członkowskich LGD.

Skierowany jest dla przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych, jak również osób fizycznych zainteresowanych podejmowaniem aktywności obywatelskiej będą prowadzone liczne działania mające na celu wsparcie ich aktywności, w tym edukacyjne, doradcze i informacyjne (m.in. organizacja spotkań tematycznych, webinarów, cykli edukacyjno-rozwojowych, poradnictwa prawnego oraz w zakresie księgowości, prowadzenie punktu informacyjnego). Ponadto zaplanowano działania mające na celu promocję organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich w społecznościach lokalnych (m.in. organizację pikników – pierwszy  we wrześniu br., wydawanie gazety).

Kto może wziąć udział?

Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych, osoby fizyczne zainteresowane podejmowaniem aktywności obywatelskiej z gmin: BARANÓW, JAKTORÓW, MSZCZONÓW, NOWA SUCHA, RADZIEJOWICE, TERESIN, ŻABIA WOLA, RYBNO oraz miast i gmin GRODZISK MAZ. I SOCHACZEW. Ponadto w projekcie mogą  wziąć udział przedstawiciele administracji publicznej w obszarze współpracy z sektorem pozarządowym.

Co proponujemy?  

  • Skorzystanie z doradztwa w zakresie księgowości i finansów, zagadnień prawnych oraz zarządzania organizacją i projektami
  • Dostęp do informacji o tematyce działalności obywatelskiej: w punktach informacyjnych, na FB , w newsletterach
  • Promocję działań organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych, m.in. w gazecie i podczas pikników
  • Dostęp do sali dydaktycznej z projektorem
  • Udział w działaniach edukacyjnych, w tym w szkoleniu w zakresie wykorzystywania nowych technologii informacyjnych w budowaniu wizerunku organizacji, webinarach, wizycie studyjnej, spotkaniach tematycznych
  • Udział w cyklach edukacyjno-rozwojowych

Szczegółowe informacje na: www.ziemiachelmonskiego.pl – wydzielona część strony

Serdecznie zapraszamy do współpracy z nami – razem stworzymy  „centrum aktywności obywatelskiej” na Ziemi Chełmońskiego jako przestrzeni przyjaznej do działania, powstawania nowych i rozwijania już działających inicjatyw społecznych i zmieniania najbliższej okolicy

Kontakt: Biuro LGD w Żabiej Woli, ul. Warszawska 24, tel.: 46/858-91-51, e-mail: drogowskazy@ziemiachelmonskiego.pl oraz

Drogowskazy aktywności obywatelskiej na Ziemi Chełmońskiego

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie : !Regulamin_projektu_FIO oraz formularze zgłoszeniowe dla uczestnika projektu:

covid-1

W trosce o bezpieczeństwo uczestników  naszego projektu  wprowadziliśmy niezbędne procedury, zgodnie z aktualnymi wytycznymi instytucji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia.

Zalecenia monitorujemy na bieżąco i w przypadku wdrażanych zmian, natychmiast aktualizujemy nasze procedury.

 

 

Projekt pt. „Drogowskazy aktywności obywatelskiej na Ziemi Chełmońskiego” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

logotypy fio niw lgd msh