Dzień tygodnia: środa, 12 grudzień 2018 |

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” podaje do wiadomości informację o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie  funkcjonowania LGD w ramach poddziałania  19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”  objętego PROW na lata 2014 – 2020r.

Rok 2016: _19.4_Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych

Rok 2017: 19.4_Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych