Dzień tygodnia: środa, 18 styczeń 2017 |

Aktualności

Posiedzenie Rady LGD – 23.01.2017 r.

Na podstawie § 15 pkt. 8 Statutu Stowarzyszenia LGD „Ziemia  Chełmońskiego” oraz  § 9 pkt 3 Regulaminu Pracy Rady  LGD  uprzejmie zapraszam na  Posiedzenie  Rady LGD, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2017 r.(poniedziałek), godzina 13.00 w Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie, ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów. Zawiadomienie_Posiedzenie_Rady_23.01.17

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków 2016r.

LGD Ziemia Chełmońskiego w dniu dzisiejszym o godz 14:00  zakończyło przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nabór nr 1/2016 – Przedsięwzięcie 1.1.1. Zakładanie działalności gospodarczej  Nabór nr 2/2016 – Przedsięwzięcie 1.1.2. Rozwój przedsiębiorstw. Trzymamy […]

Nobory wniosków w 2016r.

W związku z udostepnieniem przez ARiMR Generatora wniosku (http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html) – beneficjenci LGD Ziemia Chełmońskiego, mogą dokumenty aplikacyjne załączyć w formacie PDF sporządzonej przy użyciu z aplikacji oraz dostarczyć je wraz z wersjami  papierowymi. Przypominamy również że: wnioski  będą  przyjmowane  do 29.12.2016r. do godz. 1400 miejsce składania wniosków: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę […]

Działanie LEADER w pytaniach i odpowiedziach

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała 80-stronicowy dokument zawierający najczęściej zadawane pytania lub pojawiające się wątpliwości oraz odpowiedzi, czy też stanowiska agencji w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020” http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/Tabela_19_2__30112016.pdf

Elektroniczny generator wniosku o przyznanie pomocy – już dostępny !

Już od dziś jest dostępny elektroniczny generator „Formularza wniosku o przyznanie pomocy”. Wszyscy beneficjenci LGD Ziemia Chełmońskiego aplikujący w obecnym naborze wniosków, mogą  skorzystać z elektronicznego generatora wniosku zamieszczonego  wraz z informacjami o Formularzu wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)  na oficjalnej stronie ARiMR’u. http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Otwórz wszystkie aktualności