Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” na podstawie zapisów zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″  –  zobowiązane jest do ogłaszania naborów wniosków  o przyznanie pomocy w zakresie Przedsięwzięcia  3.1.1   – „Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne  oraz działania promocyjno –  informacyjne”.

Dla operacji realizujących Przedsięwzięcie 3.1.1  zapisanych w LSR  jako „Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne  oraz działania promocyjno –  informacyjne” – tzw.  projekty grantowe poprzedzone wyborem Grantobiorców – została ustalona odrębna PROCEDURA OCENY I WYBORU GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH:

Procedury i Regulaminy

oraz KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

http://ziemiachelmonskiego.pl/wp-content/uploads/2018/06/KRYTERIA_GRANTY-PO-ZMIANACH_-akceptacja-27.06.2018-.pdf