Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” zaprasza wszystkich beneficjentów do zapoznania się z obowiązującymi wzorami formularzy – dla Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

od 16 października 2017r.  – zmiana formularzy wniosków dla Poddziałania 19.2

Zapraszamy również do zapoznania się  zasadami  oraz warunkami przyznania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Materiały dla Wnioskodawców