Dzień tygodnia: środa, 22 styczeń 2020 |

Razem DZIAŁAMY – Ziemię Chełmońskiego kolejnym MILIONEM ZMIENIAMY

Cieszy nas kolejny sukces, który daje możliwość już po raz DRUGI zwiększyć środki finansowe na wsparcie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Nasza „Ziemia Chełmońskiego” ZNOWU jest wyróżniona dodatkowym bonusem finansowym.

Kolejne złotówki zasilą nasz obszar. Dotychczas nasze LGD było już wyróżnione wśród 9-ciu grup – na 29 mazowieckich lokalnych grupa działania, zwiększeniem budżetu o 900 tys.złotych, które zasiliły operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (badanie wskaźników po I kamieniu milowym).

Teraz jako jedna z 16👍spośród 29 mazowieckich lokalnych grup działania nasze LGD otrzyma dodatkowe środki 10% zwiększonego budżetu LSR na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju „Ziemia Chełmońskiego”.

Uprawnia nas do tego wspaniała aktywność w realizacji lokalnej strategii rozwoju, osiągnięcie ponad 65 % wartości zawartych umów przez naszych beneficjentów w stosunku do limitu zapisanego w strategii ( ponad 9 mln.zł).

Rozpoczynamy przygotowanie stosownych dokumentów określonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co najmniej 50 % tych środków przeznaczymy na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości. 🗄 Do końca marca br. zaktualizujemy naszą lokalną strategię rozwoju i zawrzemy dodatkowy aneks do umowy ramowej z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

 

Pytania i odpowiedzi – materiał pomocy przy ubieganiu się o wsparcie w LGD w ramach aktualnych naborów wniosków (przedsiębiorczość)

Szanowni przyszli wnioskodawcy – udostępniamy materiał przygotowany przez ARiMR w zakresie najczęściej zadawanych pytań  w  zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020″.

emoji lgd

 

Tabela_19_2__25102018

pytania_interpretacje_odpowiedzi – poddziałanie 19.2

 

 

Warsztat refleksyjny LGD Ziemia Chełmońskiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”

Serdecznie zaprasza członków Rady, członków Zarządu, członków LGD, mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenie oraz naszych wnioskodawców na warsztat refleksyjny w dniu

27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) godzina 12:00 w Domu Kultury w Żabiej Woli.

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR Stowarzyszenie „LGD Ziemia Chełmońskiego” organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Ruszają zapisy na indywidualne konsultacje dla beneficjentów naboru nr 2/2019 oraz nr 3/2019

Wszystkich obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenu naszego LGD, zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach ogłoszonego naboru wniosków  nr  2/2019  – PODEJMOWANIE oraz nr 3/2019  ROZWÓJ zapraszamy na indywidualne konsultacje z ekspertem ds. PROW 2014-2020 z zakresu wypełniania wniosku i biznesplanu.

Konsultacje odbywać się będą w  Żabiej Woli w siedzibie LGD przy ul. Warszawskiej 24 w dniu  13 stycznia 2020r.  

 

White Confused 3d Person Difficult Choice Arrows Direction. 3d Render Illustration

Warunkiem skorzystania z indywidualnej konsultacji jest:

  1. Zapisanie się na wyznaczony dzień i godzinę oraz
  2. wcześniejsze tj. do dnia 9 stycznia br. przekazanie do biura LGD materiałów dot. przedmiotu konsultacji / Wniosku o Przyznanie Pomocy, Biznesplanu, kosztorysów etc (w wybranej przez wnioskodawcę formie: np.  mailowo: biuro@ziemiachelmonskiego.pl; osobiście w siedzibie biura w wersji papierowej lub na nośniku).
  3. Przewidywany czas konsultacji ok. 30 min na 1 beneficjenta.

W przypadku nie zastosowania się do ww. warunków skorzystania z indywidualnej konsultacji,  Biuro LGD „Ziemia Chełmońskiego”- zastrzega sobie prawo do skreślenia wnioskodawcy z listy i wpisanie na dany termin,  kolejnej osoby z listy rezerwowej.