Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

AKTUALIZACJA: 

ARiMR  podaje  do wiadomości zaktualizowany dokument zawierający najczęściej zadawane pytania lub pojawiające się wątpliwości oraz odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020. Zapraszamy do zapoznania się.

Tabela_19_2__25102018

Materiał pobrane z : PYTANIA INTERPRETACJA I ODPOWIEDZI – działania 19.2