Dzień tygodnia: wtorek, 10 grudzień 2019 |

AKTUALIZACJA: 

ARiMR  podaje  do wiadomości zaktualizowany dokument zawierający najczęściej zadawane pytania lub pojawiające się wątpliwości oraz odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020. Zapraszamy do zapoznania się.

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/Pytania_23_02_2017/Tabela_19_2__11072017.pdf