Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

LGD Ziemia Chełmońskiego informuje że  w dniu dzisiejszym ARiMR udostępnił elektroniczny generator wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. (Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność).

Wszyscy beneficjenci naszego LGD, którzy zamierzają ubiegać się o dofinansowanie w ramach trwającego naboru – mogą  elektronicznie  wygenerować „Formularz wniosku o przyznanie pomocy”.

Generator można pobrać z oficjalnej strony ARiMR i znajduje się on wraz z informacjami o Formularzu wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)  dla każdej operacji tj.:

I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (ROZWÓJ) jak również

II. Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (NOWA DZIAŁALNOŚĆ)

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html