Dzień tygodnia: wtorek, 23 październik 2018 |

Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno – zawodowa

Od 01.09.2018r. firma Navigator International Sp. z o.o. rozpoczęła na terenie województwa Mazowieckiego realizację projektu „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do 60 osób w wieku od 18 do 64 lat lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarach poniżej progu defaworyzacji (w tym 10% osób niepełnosprawnych i 80% wielokrotnie wykluczonych).
W ramach projektu zapewniamy:

– profesjonalną kadrę szkoleniową oraz zajęcia blisko miejsca zamieszkania;

– wsparcia tj.:

 •  DIAGNOZĘ INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW W CELU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI WSPARCIA W OPARCIU O ŚCIEŻKĘ REINTEGRACJI;
 • PORADNICTWO ZAWODOWE;
 • COACHING – MOTYWATOR ZMIANY;
 • WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH;
 • PORADNICTWO RODZINNE;
 • SZKOLENIA ZAWODOWE zakończone certyfikacją zewnętrzną (bezpłatne podejście do egzaminu);
 • SZKOLENIA ICT dla osób u których zostanie stwierdzona taka potrzeba;
 • POŚREDNICTWO PRACY;
 • 3 miesięczny płatny STAŻ zawodowy;

– ubezpieczenie NNW i badania lekarskie przed podjęciem stażu;

– catering podczas szkoleń;

– poczęstunek podczas warsztatów;

– materiały szkoleniowe;

– zwrot kosztów dojazdu;

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Jest możliwość utworzenia grupy w Państwa miejscowości, jeżeli zbierze się odpowiednia liczba osób.
Rekrutacja ma charakter otwarty i potrwa do czasu zebrania się 5 grup szkoleniowych po średnio 12 osób. Okres realizacji projektu 01.09.2018 – 31.05.2019 r.

Szczegółowych informacji udzieli Zespół Projektu:
nr telefonu: 514 430 964, e-mail: wystarczychciec@navigator-szkolenia.eu
Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu, na której znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania oraz szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektuhttp://www.navigator-szkolenia.eu/wystarczy-chciec/plakat-ulotka-wystarczy-chciec

 

„Dzieciaki do rakiet’ – SZKOŁY PODSTAWOWE MOGĄ UCZYĆ GRY W TENISA

„Dzieciaki do rakiet to ogólnopolska akcja banku BGŻ BNP Paribas promująca aktywność fizyczną wśród dzieci, ich rodziców i nauczycieli. W ramach inicjatywy zachęcamy szkoły podstawowe z całej Polski do udziału w KONKURSIE, w którym nagrodą jest profesjonalny sprzęt tenisowy do nauki dzieci, a także specjalne szkolenia dla nauczycieli. W tym roku nagrodzimy aż 70 szkół! Wprowadźmy razem tenisa ziemnego na lekcje wychowania fizycznego!

„Dzieciaki do rakiet” to także bezpłatne warsztaty tenisowe, które od 3 lat organizujemy w różnych miastach Polski. Dzięki nim już ponad 5 500 dzieci postawiło swoje pierwsze tenisowe kroki. Wakacyjne warsztaty prowadzą doświadczeni trenerzy oraz ambasadorzy akcji – Urszula Radwańska i Mariusz Fyrstenberg.

Na zgłoszenia czekamy od 10 września do 31 października br.
Głosowanie rozpocznie się 5 listopada, a zakończy 16 grudnia br.
Listę zwycięzców opublikujemy 18 grudnia br.

Więcej szczegółów i zgłoszenie na stronie : https://www.dzieciakidorakiet.pl/

 

 

Nabór projektów w Regionalnym Konkursie Grantowym – termin składania wniosków 25.10.2018 r (godz. 12:00)

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła rozpoczęcie Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

Celem konkursu jest wsparcie różnorodnych projektów, w których młodzież poprzez aktywne działania będzie rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a także podnosić umiejętności społeczne. Dzięki udziałowi w projektach, młodzi uczestnicy mają zobaczyć, że ich sukces zależy od nich samych i to w większym stopniu niż się im wydaje. Niech młodzi z małych miejscowości poczują się ważni i zauważeni, ich życie może zależeć od nich samych i do tego może być pasjonujące!

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tyś. mieszkańców).

W Regionalnym Konkursie Grantowym można ubiegać się o dofinansowanie do 8 500 zł. na minimum sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 1.02.2019 r. a 31.08.2019 r.

Dla kogo  granty :

 • organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), w tym OSP,
 • miejskie i gminne domy kultury oraz
 • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
 • nieformalne grupy dorosłych.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej programu www.rownacszanse.pl.

Regionalny Konkurs Grantowy jest organizowany we współpracy z czterema Regionalnymi Partnerami Programu Równać Szanse .

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA z siedzibą w Ełku koordynuje konkurs w województwie: podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim. 

 

Akademia umiejętności Animatora LGD – nasze LGD było tam !

 W tym miejscu chcemy się pochwalić !!!

Przedstawiciele naszego LGD  – zostali certyfikowanymi absolwentami „Akademii  umiejętności Animatora LGD”.

W dniach 2 i 3 października br. braliśmy udział  w konferencji  podsumowującej  zakończenie ponad 4  miesięcznego projektu  pt. „Akademia umiejętności Animatora LGD”, którego  organizatorem było  Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów  dla uczestników Akademii.

Dwudniowe spotkanie było również okazją do szerszej dyskusji nt. roli i znaczenia lokalnego leadera w rozwoju obszarów wiejskich jak również przyszłości LEADERA po  2020 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia: Akademia Animatorów LGD – zakończenie projektu  oraz relacją z wrześniowego wyjazdu studyjnego: Akademia Animatorów LGD – wyjazd studyjny