Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

Rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny 2021

Roliczmy się dla Polski!
Rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny 2021

Od 1 kwietnia będzie trwać największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce, a podstawową metodą będzie samospis internetowy.

❓❓❓Jak wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021?❓❓❓
✅Wystarczy wejść na stronę internetową Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) oraz skorzystać z wygodnej i bezpiecznej aplikacji spisowej.
Do aplikacji zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.
✅Nie masz komputera? Pomogą urzędnicy
Osoby, które nie mają komputera lub telefonu z Internetem, mogą poprosić o pomoc najbliższych lub udać się do Urzędu Gminy lub Miasta i zgłosić chęć udziału w NSP 2021. Na spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowany komputer z dostępem do sieci internetowej. W razie pytań lub problemów wsparciem będzie służyć wyznaczony do tego pracownik Urzędu.
Ze względu na sytuację epidemiczną warto wcześniej sprawdzić telefonicznie dostępność punktu spisowego i umówić się w Urzędzie na konkretną godzinę.
✅Można również spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99.
✅Rachmistrz ostatnią deską ratunku
Jeśli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet – w domu lub w Urzędzie Gminy/Miasta – musimy spodziewać się telefonu od rachmistrza lub jego wizyty. WAŻNE – gdy skontaktuje się z nami rachmistrz, nie możemy już odmówić udziału i musimy się spisać. Z tego względu – podkreślmy to raz jeszcze – warto spisać się samemu przez Internet w dogodnym dla nas terminie.
Więcej informacji: https://spis.gov.pl

Ruszył nabór zdjęć do IV edycji Mazowieckiego Konkursu Fotografii Kulinarnej – termin zgłoszeń do 31 sierpnia 2021 r.

Amerykański fotograf Adam Anselm twierdził: „Nie robisz zdjęcia tylko aparatem. Do fotografii włączasz wszystkie zdjęcia, które widziałeś, książki, które przeczytałeś, muzykę, którą słyszałeś, ludzi, których kochałeś.” Mamy nadzieję, że kultura Mazowsza i jego mieszkańcy będą stanowić bogatą inspiracją dla nadsyłanych zdjęć kulinarnych w tegorocznej odsłonie konkursu.

Jak pokazały trzy poprzednie edycje konkursu wśród miłośników fotografii znajdują się również pasjonaci kuchni mazowieckiej, dla których konkurs jest zabawą smakiem, światłem i kompozycją. Celem konkursu jest niezmiennie upowszechnienie mody na podróż przez świat pełen smakołyków kuchni mazowieckiej, jej kolorów i struktur.

Kategorie, w których można nadsyłać zdjęcia, są następujące:

  1. Kategoria „Lista Produktów Tradycyjnych” – tematem kategorii jest hasło, które stanowi podstawę do dowolnej interpretacji przedstawienia: produktu, potrawy lub napoju wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych z regionu Mazowsza https://www.gov.pl/web/rolnictwo/woj-mazowieckie
  2. Kategoria „Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze” – tematem kategorii są: produkty, potrawy lub napoje posiadające logotyp Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze (wykaz produktów z certyfikatem logo Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze).

Swoje zdjęcia wraz z wypełnionym formularzem konkursu nadsyłajcie na adres fotografiakulinarna@mazovia.pl .

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (22) 59 79 146.

Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia 2021 r.

Pliki do pobrania

Regulamin

Formularz dla osób niepełnoletnich

Formularz dla osób pełnoletnich

materiał źródłowy : Ruszył nabór zdjęć do IV edycji Mazowieckiego Konkursu Fotografii Kulinarnej – mazowieckie (ksow.pl)

Ogólnopolski konkurs „Sposób na Sukces” – XXI edycja – termin do 30 kwietnia 2021 r.

Wzorem lat ubiegłych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres jak w §6 ust. 7 Regulaminu.

Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku.

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

XIV edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020 – zgłoszenia do do 31 marca 2021 r

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje XIV edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020.

Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Szeroka formuła Konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności.

Zasady uczestnictwa i przeprowadzania Konkursu zawarte są w załączonym Regulaminie Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020.

Zgłoszenia do Konkursu należy składać drogą pocztową lub mailową na załączonym Formularzu zgłoszenia do Konkursu, w terminie do 31 marca 2021 roku na podany poniżej adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa

Adres mailowy: wydzialrolnictwa@mazovia.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerami telefonów: 22 59 79 116 lub 22 59 79 352, bądź drogą elektroniczną na adres:krzysztof.zaniewski@mazovia.pl lub agnieszka.kalinska@mazovia.pl .

Źródło danych: https://www.mazovia.pl/konkursy–szkolenia/laur-marszalka/art,41,xiv-edycja-konkursu-o-laur-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego-dla-mazowieckich-producentow-zywnosci-za-najlepszy-produkt-roku-2020.html

Konsultacje w sprawie zmian w LSR – 2021r. (przewalutowanie kursu EUR/PLN)

W związku z wdrożeniem procesu przewalutowania kursu EUR/PLN celu wykorzystania pozostających w dyspozycji LGD środków z przewalutowania kurs EUR/PLN, w sposobie podwyższenia wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji  operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na zasadach określonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” informuje o podjęciu procedury aktualizacji LSR. Zmienia się Lokalną Strategię Rozwoju LGD  poprzez aktualizację budżetu LSR oraz Planu działania stanowiącego załącznik do LSR.

Zmiana zapisów w LSR  dotyczy zmian wskazanych poniżej: LSR__KWIECIEN_2021_KONSULTACJE

Prosimy o zgłaszanie uwag jedynie do proponowanych zmian na załączonym formularzu oraz przesyłanie na adres e-mail: biuro@ziemiachelmonskiego.pl lub dostarczenie osobiście do Biura LGD ul. Warszawska 24 96-321 Żabia Wola w godzinach 9:00-15.00.

Warunkiem rozpatrzenia przekazanej opinii w sprawie zmiany w zapisach w Lokalnej Strategii Rozwoju „Ziemia Chełmońskiego” jest wskazanie w w/w opinii numeru telefonu oraz gminy zamieszkania/ działania Wnoszącego.

Formularz zgłaszania uwag do zmian w LSR

Konsultacje  będą trwały przez okres do dnia – 29.03.- 13.04. 2021. r.