Dzień tygodnia: wtorek, 23 kwiecień 2019 |

„Zastosowania ziół w kuchni i w lecznictwie” – jak to było ?

W sobotę 13 kwietnia od godziny 9:00  do 14:00 w Domu Kultury w Żabiej Woli odbyło się Szkolenie warsztatowe nt. „Zastosowania ziół w kuchni i w lecznictwie”, którego organizatorem było  LGD Ziemia Chełmońskiego oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Prelegentem szkolenia  był znawca i pasjonat  w tym temacie – pan dr. inż.  Mirosław Angielczyk, który jest właścicielem firmy Dary Natury jak również członkiem zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

W trakcie szkolenia uczestnicy mieli możliwość poznania szerokiej gamy polskich ziół, ich właściwości a  podczas przerw, możliwość popróbowania produktów kulinarnych przygotowanych w oparciu o zioła.  Zarówno różnorodne ziołowe herbatki, kawy smakowe jak również pasty, oleje, sosy oraz inne wyroby cieszyły się wielką popularnością degustujących.

Pan prelegent – Mirosław Angielczyk w trakcie przerw był oblegany przez uczestników, którzy w ten sposób jeszcze poszerzali swoją wiedzę. Zdecydowanie tematyka spotkania była na tyle interesująca iż większość uczestników wyszło z poczuciem niedostatku wiedzy i chętnie powróci na kolejne spotkanie o takiej tematyce.

Szkolenie zostało sfinansowane  ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach działania szkoleniowo – upowszechnieniowego pn. „Mazowieckie Dobre Praktyki i Tradycje Kulinarne”.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Panu Mirosławowi Angielczykowi za przyjęcie naszego zaproszenia, wszystkim uczestnikom szkolenia za tak liczne przybycie oraz Samorządowi Województwa Mazowieckiego za środki finansowe na realizację takiej inicjatywy.

Do zobaczenia na kolejnym szkoleniu.

FIO 2019 – MAMY TO !!!

 

FIO 2019 – MAMY TO

Miło nam poinformować, że nasz projekt DROGOWSKAZY AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO jest wśród 218 wybranych do dofinansowania 😊 (w konkursie złożono 3 276 wniosków‼️).

Planowane działania mają przyczynić się do wzmocnienia potencjału do mobilizowania zasobów oraz zbudowania przestrzeni do promocji działań i współpracy organizacji i inicjatyw obywatelskich z obszaru LGD.

Projekt będziemy realizować wspólnie z Mszczonowskim Stowarzyszeniem Historycznym.

Będzie się duuużo działo…  Kolejne informacje wkrótce‼️

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady LGD – 9.04.2019r.

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady LGD

 

Na podstawie § 15 pkt. 8 Statutu  Stowarzyszenia  LGD „Ziemia  Chełmońskiego” oraz § 9 Regulaminu Pracy  Rady  LGD  uprzejmie zapraszam  na  Posiedzenie  Rady LGD, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019r. (wtorek ),  godzina 12.00 w Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie , ul. Żyrardowska  4, 96-320 Mszczonów.

Proponowany Porządek  Posiedzenia Rady LGD „Ziemia Chełmońskiego”

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2018/G – aktywizacja i integracja mieszkańców oraz promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023r. w ramach  poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach  strategii rozwoju  lokalnego  kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz  podpisanie deklaracji bezstronności.
 5. Ocena wniosków w ramach procedury oceny zgodności operacji z LSR i zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 6. Sporządzenie listy wniosków o powierzenie grantu nie zgodnych z LSR.
 7. Sporządzenie listy wniosków o powierzenie grantu wybranych do dofinansowana zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowana, ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu – podjęcie uchwał.
 8. Wolne  wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie  posiedzenia.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady

Halina Wawruch

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady 9.03.2019

Kurs instruktora turystyki rowerowej – Sobota, 6 kwietnia 2019r. o 08:00 – 20:00

KURS INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ | TURYSTYKA ROWEROWA

Do kogo skierowany jest ten kurs.
Szkolenie to kierujemy do osób, które chcą organizować lub prowadzić wycieczki rowerowe, rajdy, wyprawy, happeningi. Przede wszystkim zachęcamy nauczycieli, członków stowarzyszeń, fundacji, pracowników firm organizujących rowerowe wycieczki dla osób dorosłych i niepełnoletnich. Zachęcamy również do wzięcia udziału w szkoleniu osoby, które zajmują lub chcą się zajmować turystyką zawodowo.

NOWE ROZPORZĄDZENIE MEN Z DNIA 25.05.2018 ROKU DOT. TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA.
W przypadku imprez organizowanych przez jednostki edukacyjne takie jak szkoły, przedszkola i placówki, muszą one spełniać warunki nałożone przez NOWE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.05.2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Warunki te muszą spełniać również podmioty współpracujące ze szkołami w tej dziedzinie. Przepisy te są następującej treści:

§ 4. 1. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie:
3) specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych

§ 9. 1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.
2. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem
pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.
3. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.

Nasze uprawnienia są udokumentowaniem przygotowania do prowadzenia takich wycieczek.

To również alternatywa dla osób, chcących rozpocząć swoją przygodę z prowadzeniem turystycznych wypraw rowerowych, które zaczynają być coraz bardziej popularną formą uprawiania turystyki aktywnej.

Dlaczego my?
100% przekazywanej przez nas wiedzy, to wiedza praktyczna, którą zdobywaliśmy przez lata naszej działalności. Turystką rowerową zajmujemy się od ponad pięciu lat. Jest to główna działalność naszego stowarzyszenia.

organizujemy wyprawy rowerowe po Polsce, Europie i Świecie
organizujemy rajdy i obozy młodzieżowe
prowadzimy Ogólnopolski Klub 80 Rowerów w kilkunastu miastach w Polsce
prowadzimy Rowerowy Klub Przedszkolaka
prowadzimy Szkolne Kluby 80 Rowerów
organizujemy wyprawy tandemowe dla osób niepełnosprawnych

Informacje ogólne
Kurs prowadzony jest w grupach kilkunastoosobowych. Każdy uczestnik kursu musi mieć ze sobą rower oraz kask podczas części praktycznej. Szkolenie prowadzone jest przez doświadczone osoby, które od kilku lat zajmują się organizowaniem, prowadzeniem wycieczek, wypraw rowerowych. Trener posiada wykształcenie turystyczne.

Program kursu:
Część pierwsza – teoretyczna
Czas trwania: 08:00 – 14:00

Prezentacja stowarzyszenia
Turystyka rowerowa | Co to jest? Dlaczego jest ona tak fascynująca?
Prawo | przepisy związane z organizacją rowerowych imprez
Bezpieczeństwo | najważniejszy punkt imprezy
Organizacja | na co zwrócić uwagę, aby impreza była udana
Promocja | jak wypromować naszą wycieczkę
Krajoznawstwo | to co przyciąga uczestników
Szlaki rowerowe | jakie one są i w jaki sposób po nich się poruszać
Przewodnik rowerowy | specyfika pracy
Sytuacje awaryjne | co może się wydarzyć i jak sobie z tym poradzić
Mapa | czyli jak ją czytać

Część druga – praktyczna
Czas trwania: 16:00 – 20:00

Praktyka. Wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas wycieczki rowerowej, prowadzonej przez kursantów. Tego dnia każdy z uczestników będzie miał zadanie do wykonania, które zweryfikuje zdobytą wcześniej wiedzę. Trasa wycieczki jest opracowywana przez kursantów dnia pierwszego. Tego dnia należy mieć ze sobą rower, kask etc.

Legitymacje, certyfikaty, zaświadczenia
Każdy uczestnik kursu, który ukończy szkolenie otrzymuje od nas legitymację Instruktora Turystyki Kwalifikowanej o specjalności Turystyka Rowerowa, zaświadczenie i certyfikat. Legitymacje są w wersji karty plastikowej, dlatego wysyłamy je uczestnikom pocztą w pierwszym tygodniu następnego miesiąca po szkoleniu.

Co musisz mieć ze sobą: swój rower, kask (zalecamy ze względu na treść szkolenia) , zdjęcie, zeszyt na notatki i długopis

informacjaiOrganizator: Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie

 • Bilety · 340 zł ( Zapłać przed wejściem na wydarzenie)
  wiecej informacji :  https://www.facebook.com/events/1851272558312645/permalink/1851272578312643/