Dzień tygodnia: czwartek, 22 sierpień 2019 |

Moja Smart Wieś. Opisz jak Twoja wieś stała się inteligentna – konkurs

Kto może złożyć wniosek ? – Wszystkie osoby, którym bliskie są sprawy wsi.

Organizatorami programu są: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz jego partnerzy – Fundacja Wspomagania Wsi, Związek Gmin Wiejskich RP, RURBAN Wieś-Miasto-Region.
Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW).
Zadanie uczestników konkursu:
przygotowanie pracy na temat pomysłów i inicjatyw typu „smart”, które poprawiają jakość życia na wsi.
Cel: umożliwienie wymiany poglądów oraz stworzenie bazy wiedzy, w której gromadzone będą przedsięwzięcia z zakresu smart villages, poprawiające atrakcyjność obszarów wiejskich.
“Smart village – Inteligentna wieś” to koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Inteligentna, zrównoważona i innowacyjna wieś, która wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia jej mieszkańców.
Organizatorzy konkursu oczekują wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, m.in. w zakresie:
– edukacji,
– usług społecznych,
– zdrowia,
– transportu,
– energii,
– handlu,
– gospodarki odpadami,
– innych dziedzin.
Organizatorzy zachęcają do opisywania wszelkich innych inicjatyw, które sprawiają, że dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii wieś stała się bardziej przyjazna.
Prace powinny mieć formę opisu lub eseju.
Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami, rysunkami, infografiką lub filmem.
Maksymalna objętość pracy to 5.000 słów.

Termin składania wniosków:   15 września 2019

Ankieta – BADANIE POTENCJAŁU, POTRZEB I BARIER ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z OBSZARU LGD ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich oraz grup nieformalnych z obszaru LGD do wzięcia udziału w BADANIU POTENCJAŁU, POTRZEB I BARIER ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z OBSZARU LGD ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO.

Analiza wyników badania pozwoli nam poznać kondycję oraz potrzeby organizacji, a na dalszym etapie – zaproponować  „uszyte na miarę” działania, które mogą wpłynąć na poprawę funkcjonowania i rozwój Państwa organizacji.

Przewidywany czas wypełnienia ankiety szacujemy na ok. 5 minut.

Badanie realizowane jest w ramach projektu „Drogowskazy aktywności obywatelskiej na Ziemi Chełmońskiego” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

logotypy fio niw lgd msh

Więcej informacji:

ANKIETA

Kolejna realizacja operacji grantowej – zapraszamy do udziału w projekcie „Bliżej kina”.

BLIZEJ KINA plakat

Projekt „Bliżej kina” opiera się na realizacji sześciu bezpłatnych szkoleń z zakresu sztuki filmowej, w których weźmie udział grupa 50 zgłoszonych ochotników. Uczestnicy projektu w wyniku szkoleń zrealizują własne etiudy filmowe, które zostaną zaprezentowane podczas imprezy finałowej. Filmy wezmą udział w konkursie, w którym jurorzy ocenią realizacje i wręczą nagrody najlepszym ich zdaniem dziełom. Po zakończeniu projektu filmy będą udostępnione w internecie.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin Teresin, Nowa Sucha, Baranów i Rybno.

W szkoleniach mogą wziąć osoby powyżej 12 r.ż. Nie wymagane jest żadne doświadczenie filmowe!

Do 10 września czekamy na zgłoszenia grup od dwóch do dziesięciu osób, które zdecydują się na udział w szkoleniach i nagranie własnego filmu. Wystarczy wypełnić kartę zgłoszenia i dostarczyć ją do Teresińskiego Ośrodka Kultury (osobiście lub listownie) albo przesłać na adres kasia@tok.art.pl do 10 września.
Drukowanie

Karta zgłoszeniowa do projektu – Karta zgłoszenia – Bliżej kina

Regulamin  – Regulamin projektu Bliżej kina

Nasi Grantobiorcy w akcji – dzieje się.

Oto kolejny przykład działania naszych grantobiorców.

Właśnie rozpoczęła się realizacja projektu grantowego pt. „Adrenalina – spotkanie z surwiwalem”.

Operacja realizowana jest na terenie 4 gmin członkowskich LGD (Teresin, Baranów, Nowa Sucha, Rybno) i polega na aktywizacji i integracji społecznej, popularyzowaniu wiedzy z zakresu sztuki przetrwania (tzw. surwiwalu z elementami bushcraftu i preperingu) oraz pogłębieniu świadomości społeczeństwa na płaszczyznach związanych ze tematyką proekologiczną.

Zadaniem projektu jest odpowiedz na bierność społeczeństwa, niską świadomość ekologiczną mieszkańców oraz brak integracji z lokalnym środowiskiem.

 

DSC09893Julek