Dzień tygodnia: sobota, 04 kwiecień 2020 |

#SpecustawaFunduszowa

Funduszowy Pakiet Antywirusowy

Rada Ministrów przyjęła tzw. specustawę funduszową. Gospodarcze zawirowania wywołane pandemią koronawirusa dotknęły także beneficjentów funduszy europejskich. Ograniczone możliwości realizacji dotyczą kilkudziesięciu tysięcy przedsięwzięć dofinansowanych przez UE. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało projekt ustawy, która ułatwi ich prowadzenie i rozliczanie w nowej rzeczywistości oraz skierowanie pieniędzy unijnych na walkę z koronawirusem.

Projekt ustawy wpisuje się w działania antykryzysowe rządu. Przewiduje między innymi możliwość uznania za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii oraz wydłużenia terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach. Pozwala na wydłużanie terminu przekazania wniosków o płatność. Możliwe też będzie wprowadzanie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy udzielanie ulg w spłacie należności.

Proponowane przepisy dają także możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących, a nawet kontroli i audytów. W przypadku gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie ich „zza biurka”, będzie można je zawiesić. Przewidziana jest również możliwość przedłużenia terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenia i wstrzymania wykonania decyzji.

Ważne dla beneficjentów jest to, że uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie nie będzie skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursachpodkreśla minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Projekt został przesłany do prac w parlamencie. Ustawa ma wejść w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu, natomiast szczegółowe rozwiązania będą obowiązywać z mocą wsteczną od 1 lutego 2020 roku. Jej przepisy będą stosowane do 31 grudnia 2020 roku. Ustawa będzie kompatybilna i uzupełniająca z rozwiązaniami, które przygotowuje w tym zakresie Unia Europejska, zarówno pod względem treści rozwiązań, jak i daty, od której mają być one stosowane.

Materiał źródłowy: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/funduszowy-pakiet-antywirusowy

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE do rozliczania środków !!! – pytania z odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Drodzy Beneficjenci,
poniżej pytania z odpowiedziami przekazane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby rozwiać Wasze wątpliwości w tym trudnym okresie w związku z epidemią koronawirusa i realizacją zobowiązań zapisanych w umowach o przyznanie pomocy!
question-mark-1019993_1280
PYTANIA I ODPOWIEDZI_realizacja warunków umowy o przyznanie pomocy w związku z epidemią
Odpowiedzi na powyższe pytania zostały przekazane przez  Joannę Gierulską
Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Mając na uwadze powyższe, MRiRW na bieżąco analizuje potrzebę dostosowania przepisów wykonawczych w ramach poddziałania 19.2 do obecnie istniejącej sytuacji i bierze pod uwagę ewentualną ich zmianę, gdyby stały w sprzeczności z rozwiązaniami systemowymi, które będą miały zastosowanie w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorców w kraju, również tych którzy są beneficjentami poddziałania 19.2.

Ważna informacja dla wnioskodawców z naboru 2/2019 i 3/2019

unnamed

Drodzy Beneficjenci – przypominamy, że rozpoczęcie realizacji operacji przed zawarciem Umowy o Przyznanie Pomocy w tym wypłaty pomocy finansowej, może być uznane jako naruszenie warunków przyznania pomocy dla operacji która nie mogła by być zrealizowana bez udziału środków publicznych  i może skutkować:

  • brakiem wypłaty całości kwoty pomocy ;
  • żądaniem zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty pomocy;
  • wypowiedzeniem umowy .

 

Aktualne informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej na terenie Ziemi Chełmońskiego

Aktualne informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej znajdziecie na stronach internetowych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w :

oraz Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Zachęcamy do uważnego śledzenia pojawiających się tam komunikatów.