Dzień tygodnia: wtorek, 24 kwiecień 2018 |

„Z RODZINĄ PRZEZ MAZOWSZE” – czyli sprawdzony przewodnik po Mazowszu

W końcu przyszła wiosna! Sezon weekendowych wyjazdów tuż za progiem. I jak co roku niejedna rodzina zachodzi w głowę gdzie niezbyt daleko od Warszawy atrakcyjnie spędzić z dziećmi sobotnio-niedzielny czas. Śpieszymy z pomocą – z tym przewodnikiem to nie będzie już problemem.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wydał czas jakiś temu przewodnik pod znaczącym tytułem „Z rodziną przez Mazowsze”.

I dokładnie na ten temat jest zawartość publikacji. Znajdziemy tu kilkadziesiąt miejsc w Warszawie i na Mazowszu, gdzie warto wybrać się z pociechami.

Każde miejsce jest sprawdzone i ocenione, jako godne polecenia. W szczegółowym opisie znajdziemy m.in. mapkę z lokalizacją, odległość i czas dojazdu z Warszawy, adres, telefon, stronę www i facebooka. Do tego oczywiście opis – czego możemy spodziewać się na miejscu i jakie dodatkowe atrakcje znaleźć w okolicy.

I najważniejsze – jak zdobyć to wydawnictwo…?

Zapraszamy na stronę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, gdzie można pobrać przewodnik w formacie PDF:  http://www.mazovia.pl/wydawnictwa/publikacje-o-mazowszu2/

Dla osób preferujących nowoczesne technologie polecamy aplikację z materiałami zbliżonymi do wersji papierowej, ale dostępnymi w każdym miejscu i o każdej porze na smartfonie:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.norbsoft.mazovia

Konserwatyści ceniący dotyk papieru i kolejną cenną pozycję na półce z książkami muszą udać się osobiście na stoisko Mazowsza podczas jednej z tegorocznych turystycznych imprez targowych. Szczegółowa lista i terminy dostępne są tutaj: http://mrot.pl/7-aktualnosci/1370-mazowsze-na-targach-turystycznych-sezon-2018

A żeby pokazać Wam, że każdy może znaleźć na Mazowszu szlaki – piesze, rowerowe, wodne, nieznane dotąd miejsca – zamki, dwory, zabytki techniki czy inne atrakcje – parki rozrywki, questy, wydarzenia – co tydzień zaprezentujemy aktualnie dostępne mazowieckie wydawnictwa turystyczne i aplikacje moblilne.

Mazowsze jest dobre dla każdego i jest tylko dwa kroki stąd!

mrot-z-rodzina-przez-mazowsze-przewodnik

mrot-z-rodzina-przez-mazowsze-fb-2

mrot-z-rodzina-przez-mazowsze-fb-3
Zdjęcia: J.A.Kwiatkowski/GoodPress

Źródło danych:http://mrot.pl/7-aktualnosci/1075-z-rodzina-przez-mazowsze

 

Konkurs na najlepszą orkiestrę dętą na Mazowszu

Poszukiwana… najlepsza orkiestra dęta na Mazowszu !!!

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Od 5 lat orkiestry dęte z regionu mogą rywalizować o tytuł tej najlepszej. Konkurs, organizowany przez biuro regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, cieszy się ogromną popularnością, a finałowe występy przyciągają tłumy.

Jak wziąć udział w konkursie?

Należy do 29 czerwca zgłosić się do urzędu marszałkowskiego – przy czym działalność musi być udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach. Pierwszy etap to ocena pisemnych zgłoszeń, a kolejny – przesłuchania podczas uroczystego koncertu finałowego. Wyboru dokona profesjonalna komisja konkursowa.

Nagrody, o które będą walczyć orkiestry, to odpowiednio do 5 tys. zł brutto za I miejsce, do 3,5 tys. zł brutto za II miejsce i do 2,5 tys. zł brutto za III miejsce.

Uwaga: W konkursie nie mogą brać udziału laureaci I miejsca w poprzednich edycjach.

Formularze zgłoszeniowe z dodatkowymi dokumentami należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Skoczylasa 4,

03-469 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konkurs dla orkiestr dętych”.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie mazowieckiego KSOW.

Źródło danych: https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,6437,poszukiwana-najlepsza-orkiestra-deta-na-mazowszu.html

 

Zobowiązania dot. informowania o uzyskanym wsparciu w ramach PROW 2014-2020.

Zobowiązania dot. informowania o uzyskanym wsparciu w ramach PROW 2014-2020

Przypominamy, iż wszyscy Beneficjenci PROW 2014-2020 zgodnie z  umową o dofinansowanie, są zobowiązani do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW. UE wymaga informowania opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych, że przedsięwzięcia współfinansowane ze środków EFRROW mogły zostać zrealizowane właśnie dzięki unijnej pomocy finansowej.

Niezależnie od wysokości kwoty operacji obowiązkiem jest zamieszczenie informacji na stronie internetowej w okresie realizacji operacji – jeżeli beneficjent posiada stronę internatową. Osoby, których nie dotyczą wymogi zawarte w księdze wizualizacji znaku PROW, tzn. Beneficjenci w przypadku operacji, dla których całkowite wsparcie publiczne nie przekracza 50 tyś. euro i nie posiadają swojej strony internetowej, powinni zgodnie z umową poinformować o uzyskanym w ramach PROW wsparciu, co będzie weryfikowane na miejscu podczas kontroli ze strony Instytucji Wdrażającej program.

Pozostali Beneficjenci, którzy posiadają swoją stronę internetową lub też których całkowite wsparcie publiczne przekracza 50 tyś euro, powinni zastosować zapisy ww. księgi wizualizacji znaku PROW – wymogi dot. m.in. umieszczenia w miejscu realizacji operacji plakatów/tablic lub banerów – w zależności od wysokości uzyskanego dofinansowania.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z zapisami księgi, jak również zapisami umowy dot. tego wymogu, zobowiązania te są bowiem weryfikowane przez instytucje dokonujące kontroli projektów.

Konsekwencje niestosowania się do obowiązków określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 określone zostały w umowach zawieranych z beneficjentami.

Do pobrania Księga Wizualizacji http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Zmiana-Ksiegi-wizualizacji-znaku-PROW-2014-2020

Konkurs dla przedszkoli „O czyste powietrze dbamy – ze smogiem wygramy!”

Konkurs dla przedszkoli „O czyste powietrze dbamy – ze smogiem wygramy!”

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla placówek przedszkolnych z województwa mazowieckiego – X edycja pn.: „O czyste powietrze dbamy – ze smogiem wygramy!”.

Konkursy ekologiczne dla przedszkoli organizujemy od 2009 r. Tematyka tegorocznej edycji nawiązuje do problemów związanych z jakością powietrza atmosferycznego i jego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców Mazowsza.

Prace konkursowe powinny przede wszystkim nawiązywać do tematu konkursu, uwzględniając problemy ekologiczne związane z zanieczyszczeniem powietrza, promować działania podejmowane na rzecz ochrony powietrza oraz podnosić świadomość ekologiczną u dzieci dotyczącą zagrożeń, jakie powoduje smog.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie placówki przedszkolne z terenu województwa mazowieckiego. Zainteresowane przedszkola prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem konkursu” oraz przygotowanie prac zgodnie z zawartymi w nim wytycznymi.

Prace należy składać wyłącznie z kartą zgłoszeniową w terminie od 20 marca do 30 kwietnia 2018 r. (w przypadku prac przekazanych przez operatora pocztowego – decyduje data stempla pocztowego), na adres organizatora:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa.

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody:

Mariusz Wielogórski (22) 59 79 057, mariusz.wielogorski@mazovia.pl ;

Katarzyna Kowalczuk (22) 59 79 065, katarzyna.kowalczuk@mazovia.pl  .