Dzień tygodnia: piątek, 17 sierpień 2018 |

Ruszyły konkursy na Dzień Szarlotki

 

Ruszyły konkursy do „Dnia Szarlotki” – w tym roku  będzie się działo …

Zachęcamy do wzięcia udziału w naszych konkursach:

  • Najsmaczniejsza szarlotka 2018
  • Najładniejsza szarlotka 2018
  • Zagrajmy w zielone
  • Fiku miku zamknij lato w słoiku
  • Psia i kocia focia

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami konkursów :

Formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie

Uwaga!

W dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
W związku z powyższym aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/umową o przyznaniu pomocy/wnioskiem o płatność, do pobrania:

RODO_klauzule_19.2

EtnoPolska – blisko 7 mln złotych na wsparcie działań lokalnych

etno_polska_kultura_interwencje_2018_auto_1600x800 (1)

 

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego:

KULTURA – INTERWENCJE 2018. ETNOPOLSKA.

Narodowe Centrum Kultury  uzyskało blisko 7 mln zł dodatkowych środków, przeznaczonych na dofinansowanie zadań wzmacniających lokalne tożsamości kulturowe i zwiększających uczestnictwo w kulturze.

Program jest ogólnopolski, jednakże zakładamy znaczący udział zadań realizowanych w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych. EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w obiegu kulturalnym środowisk lokalnych, odległych od dużych aglomeracji.  Program zakłada preferencje dla działań realizowanych w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców.

Założeniem programu jest docenienie i upowszechnienie wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. Podejmowane działania mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach. Liczymy na aktywność amatorskich zespołów folklorystycznych i teatralnych, grup rekonstrukcyjnych, organizacji zrzeszających członków społeczności lokalnych (np. Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych).

Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych). 

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 30 września do 20 listopada 2018 roku.

Nabór wniosków trwa do 20 sierpnia 2018 roku. Formularz wniosku jest dostępny w systemie EBOI.

Informacji o programie udziela w godzinach 10.00–14.00:

Barbara Tuszyńska, tel.: (+48 22) 21 00 178 | e-mail: btuszynska@nck.pl

Michał Rydzewski, tel. (+48 22) 21 00 156 | e-mail: mrydzewski@nck.pl

 

Do pobrania :  regulamin konkursu Kultura – Interwencje 2018

https://nck.pl/upload/2018/07/reg_ki_etnopolska.pdf

 

materiał źródłowy: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/etnopolska-blisko-7-mln-zlotych-na-wsparcie-dzialan-lokalnych

 

Warsztaty dotyczące wykorzystywania dziedzictwa kulturowego gminy Żabia Wola w działaniach edukacyjnych i kulturalnych 31.07.2018 godz. 12:30

 LGD  „Ziemia Chełmońskiego”zaprasza  do uczestnictwa w bezpłatnych  warsztatach dotyczących wykorzystywania dziedzictwa kulturowego gminy Żabia Wola w działaniach edukacyjnych i kulturalnych.

Warsztaty odbędą się w  dniu 31. 07.2018 o godz 12:30 w siedzibie Stowarzyszenia w Żabiej Woli przy  ul. Warszawskiej 24.

 

 

plakat_dziedz_LGD

 

Odbiorcy: 

Warsztaty są kierowane do osób zajmujących się szeroko rozumianą edukacją: nauczycieli, w tym nauczycieli przedszkolnych, pracowników instytucji kultury, działaczy organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, osp), pracowników gminy odpowiedzialnych za dziedzictwo (wydziały dot. planowania przestrzennego, ale też kultury i promocji, a także edukacji) oraz osób zainteresowanych działaniami na rzecz dziedzictwa kulturowego i grup nieformalnych.

Zawartość merytoryczna:

W ramach warsztatów będą poruszany następujące zagadnienia:

– definiowanie pojęć dziedzictwo (w tym dziedzictwo materialne i niematerialne), zabytki, kultura i tradycja;

– mapowanie dziedzictwa w gminie Żabia Wola;

– „Interpretacja dziedzictwa” wg Freemana Tildena;

– narzędzia edukacyjne ;

– przedstawienie publikacji poświęconych wykorzystywaniu dziedzictwa w działaniach edukacyjnych;

Osoba prowadząca:

Anna Czyżewska, etnografka, badaczka kultury i trenerka. Od ponad 10 lat pracuje w organizacjach pozarządowych zajmujących się dziedzictwem kulturowym. Związana ze Stowarzyszeniem Pracownia Etnograficzna z którym zrealizowała szereg projektów promujących dziedzictwo kulturowe Warszawy, Mazowsza i Polski. Jako trenerka współpracuje z Narodowym Centrum Kultury i Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Obecnie pracuje w Federacji Mazowia, w której wspiera organizacje pozarządowe w województwie. Mieszka w gminie Żabia Wola.

Mazowieckie Barwy Wolontariatu – konkurs Marszałka Województwa Mazowieckiego

MBWolontariat_plakat_2018m

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz ósmy ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.
Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.
Wolontariat to idea, z którą łączą się ważne wartości, takie jak altruizm, empatia, solidarność. Doskonale wiedzą o tym wolontariusze – ludzie, którzy z potrzeby serca angażują się w niesienie pomocy potrzebującym, biednym, chorym oraz w szeroko pojętą pracę na rzecz różnych środowisk, instytucji i organizacji działających w wielu obszarach życia społecznego. Warto zatem promować tego typu postawy poprzez realne wsparcie konkursu.
Co warte podkreślenia, rozwój wolontariatu na Mazowszu jest jednym z zadań wskazanych do realizacji w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r., a Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu wprost przyczynia się do popularyzowania podejmowania aktywności wolontariackiej. Organizacja konkursu we współpracy z wieloma partnerami jest ponadto przejawem społecznej odpowiedzialności Urzędu oraz przykładem dobrej praktyki wskazywanej zarówno przez urząd marszałkowski, jak Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.

Tamara Borkowska
Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa